TK Park website
TK Park website

ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม

คุณแม่ลูกอ่อน ผู้สนใจประเด็นด้านการศึกษา พร้อมแหวกว่ายในทะเลข้อมูลในทุกๆ เรื่องที่อยากรู้ ชอบเลนส์โบราณและการถ่ายภาพ

ปล่อยแสงแห่งความหวัง สร้างการศึกษาไทยให้มีอนาคต

          การเรียนรู้ควรเป็นเรื่องสนุกและสร้างแรงจูงใจให้คนอยากแสวงหาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่ดูเหมือนการศึกษาไทยจะสร้างความทุกข์มากกว่าความสุข ทั้งผู้เรียนและผู้สอนต่างตกอยู่ใต้เงื่อนไขที่ทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ จนยากที่จะมองเห็นทางออกที่สดใสกว่าเดิม           นักการศึกษาไทยต่างตระหนักว่า การพัฒนาระบบการศึกษาให้ดีขึ้นทั้งประเทศ โดยไม่จำเพาะเพียงโรงเรียนทางเลือกหรือโรงเรียนเอกชน ต้องการการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง ที่สัมพันธ์กับนโยบายและอำนาจทางการเมือง ยังไม่มีใครกล้าประเมินว่าภาพฝันนั้นจะใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะกลายเป็นจริง แต่ที่แน่ๆ คือนักเรียนไม่สามารถรอจนถึงวันนั้นได้ เวลาที่ทอดยาวออกไปเพียง 1 ปี 1 เดือน หรือ...

Read more

‘Bibliotourism’ เชื่อมโยงห้องสมุดกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

          การเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้เศรษฐกิจทั่วโลก เพราะช่วยเพิ่มการขยายตัวของ GDP เกิดการสร้างงาน รวมทั้งกระตุ้นการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ           ไม่นานมานี้มีการบัญญัติคำว่า ‘Bibliotourism’ ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวกับห้องสมุด มีที่มาที่ไปเนื่องจากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว และการเปลี่ยนผ่านของสังคมเข้าสู่ยุคความรู้และสารสนเทศ ห้องสมุดสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ในทุกขั้นตอนการเดินทาง ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลหรือความรู้ การมอบประสบการณ์ทางวัฒนธรรม และการเก็บรักษาความทรงจำไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา และในอีกด้านหนึ่งห้องสมุดได้กลายเป็นหมุดหมายยอดนิยมของผู้คน ที่ต้องการยลความงามของสถาปัตยกรรม และพักผ่อนหย่อนใจแบบมีสไตล์          ...

Read more

‘Big Lunch’ ยิ่งกิน ยิ่งใกล้ สานสายใยชุมชนด้วยอาหารมื้อพิเศษ

          สังคมทุกวันนี้ต้องการความแข็งแกร่งจากภายใน ยิ่งโลกของเราต้องเผชิญกับความผันผวนมากมายทั้งเศรษฐกิจ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ชุมชนที่มีศักยภาพและความกลมเกลียวย่อมมีทุนตั้งต้นให้สามารถฟันฝ่ากับวิกฤตต่างๆ ได้ดีกว่าการต่างคนต่างอยู่ และอาศัยการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกน้อยลง           ในทุกเดือนมิถุนายน ทั่วสหราชอาณาจักรจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองในชุมชนครั้งยิ่งใหญ่ หรือ ‘Big Lunch’ ผู้คนมากถึง 9 ล้านคน มารวมตัวเพื่อรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่สนุกสนาน มีทั้งการแสดงดนตรีสด...

Read more

‘กาโนเป’ ห้องสมุดสีเขียว เสริมจุดแข็งเมืองท่องเที่ยว ‘ปารีส’ ให้เป็น Green City

          ข้อมูลจากงานวิจัยชี้ชัด แม้ว่าเมืองต่างๆ จะมีสัดส่วนพื้นที่เพียง 2% ของพื้นผิวโลก แต่ใช้พลังงานมากถึง 78% และผลิตก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 60% โดยเมืองในทวีปยุโรป ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวสูงกว่าเมืองในประเทศกำลังพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ เมืองจึงเป็นตัวแปรสำคัญของการแก้ไขปัญหาวิกฤตเรื่องภูมิอากาศซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังที่ อันโตนิอู กุแตเรช (António Guterres)...

Read more

‘สตาร์ทอัป’ วาระแห่งชาติอินเดีย ปลูกฝังทักษะผู้ประกอบการได้ตั้งแต่วัยเยาว์

          อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ตลาดสตาร์ทอัปเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยมูลค่ารวมกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไต่อันดับติด 1 ใน 3 ของโลก และครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายตั้งแต่ ‘Agri Tech’ ไปจนถึง ‘Fin Tech’ และ ‘Health Tech’ เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อน ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนโฉมไปอย่างชัดเจน...

Read more

‘GES-2’ ศิลปะ วัฒนธรรม การเมือง กับความทะเยอทะยานเทียบชั้นพิพิธภัณฑ์โลก

          หากพิพิธภัณฑ์เป็นเพียงที่จัดแสดงวัตถุโบราณ งานศิลป์ หรือนำเสนอคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างแข็งทื่อไร้ชั้นเชิง ก็อาจจะดูน่าเบื่อหน่ายสำหรับใครหลายคน แต่พิพิธภัณฑ์ยุคใหม่พยายามสลัดภาพลักษณ์แบบเดิมๆ ด้วยการริเริ่มกลวิธีที่แตกต่างออกไป อีกหนึ่งบทบาทที่สามารถทำได้ คือการสนับสนุนให้ศิลปะเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มิใช่เป็นผู้ยืนมองงานศิลปะเพียงอย่างเดียว           GES-2 ลบภาพจำของแหล่งเรียนรู้ในรัสเซียที่มักเงียบขรึมไร้ชีวิตชีวา โดยเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกๆ ของประเทศ ที่บูรณาการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมหลายประเภทไว้ในอาคารเดียวกัน ที่นี่ยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมบนเกาะกลางแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโก ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นหมุดหมายที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้าไปอยู่อาศัย ทำงาน...

Read more

ห้องสมุดเมมฟิส ออกจากวิกฤตงบประมาณ เปลี่ยนกรอบคิดการบริหาร ปรับงานบริการให้ตรงใจ

          เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการแสวงหาความรู้ของผู้คนมากขึ้น ความต้องการใช้งานห้องสมุดทั่วโลกก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในกรณีของสหรัฐอเมริกา หลายเมืองตัดงบประมาณห้องสมุดจนหลายแห่งต้องปิดตัวไปในที่สุด แต่ท่ามกลางวิกฤตก็ยังมีห้องสมุดหลายแห่ง ที่พยายามเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆ เพื่อกอบกู้สถานการณ์ให้ห้องสมุดกลับมาเป็นพื้นที่เรียนรู้ในดวงใจของผู้คนอีกครั้ง           เช่นเดียวกับเรื่องราวของห้องสมุดประชาชนเมืองเมมฟิส (Memphis Public Libraries) ซึ่งได้สลัดภาพลักษณ์เก่าให้เป็นห้องสมุดสุดปัง จนมีผู้ใช้บริการมากกว่าเดิมถึง 4 เท่าในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา และได้รับการยกย่องให้เป็นห้องสมุดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา หนทางเดินสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทว่าเต็มไปการลองผิดลองถูกและบทเรียนที่ห้องสมุดแห่งอื่นควรเรียนรู้...

Read more

ห้องสมุดร่วมสมัย สร้างแบรนด์ใหม่ให้ ‘เมืองสร้างสรรค์’

เมืองชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกมีแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง โดยอาศัยรากฐานความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การผลักดันเมืองไปสู่การเป็น “เมืองสร้างสรรค์” (Creative City) จึงเป็นแนวคิดยอดนิยมของนักพัฒนาเมือง เพราะแนวคิดนี้ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง คน (People) กับ สถานที่ (Place) ทำให้เมืองเต็มไปด้วยกิจกรรม ถูกขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการแปลงทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่เพิ่มทั้งมูลค่าและคุณค่าให้กับอุตสาหกรรมอีกด้วย การผลักดันอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำเป็นต้องอาศัยทุนของเมือง ทั้งด้าน...

Read more

ออกแบบปั้นฝันของเด็กให้เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

          เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ทั่วโลกเริ่มรู้จักชื่อของ เกรตา ธันเบิร์ก (Greta Thunberg) นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดน ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 15 ปี เธอได้บุกเบิกขบวนการ ‘วันศุกร์เพื่ออนาคต’ (Fridays for Future) ซึ่งเด็กๆ นัดกันหยุดเรียนเพื่อประท้วงเรื่องสภาพภูมิอากาศที่หน้ารัฐสภา...

Read more
Page 1 of 13 1 2 13

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก