TK Park website
TK Park website
ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม

ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม

คุณแม่ลูกอ่อน ผู้สนใจประเด็นด้านการศึกษา พร้อมแหวกว่ายในทะเลข้อมูลในทุกๆ เรื่องที่อยากรู้ ชอบเลนส์โบราณและการถ่ายภาพ

พิพิธภัณฑ์ NFT พื้นที่เรียนรู้ของชุมชนคนรักศิลปะดิจิทัล

          NFT (Non-Fungible Token) หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่สามารถทำซ้ำหรือทดแทนกันได้ เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา งานดิจิทัลส่วนใหญ่ที่ถูกซื้อขายมักเป็นงานสร้างสรรค์ ของสะสม หรืองานศิลปะที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ระบบบล็อกเชนจะบันทึกเส้นทางการซื้อขาย ทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครคือผู้ถือครองผลงานและหมดกังวลเรื่องของปลอม           เทคโนโลยีนี้กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประวัติศาสตร์ศิลปะ ปลดล็อกจินตนาการของศิลปินและนักสะสม รวมทั้งสร้างมูลค่าให้กับผลงานศิลปะจากศิลปินหลากแขนง ดังผลงานหลายชิ้นที่มีชื่อเสียงและสามารถแปลงเป็นเงินได้อย่างไม่น่าเชื่อ ศิลปะดิจิทัลเขย่าวงการศิลปินไส้ (ไม่) แห้ง      ...

Read more

ไม่ใช่พรสวรรค์! เรียนรู้ทักษะสร้างสรรค์ บ่มเพาะนวัตกรน้อย

          การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 เพราะในอนาคตประเภทงานที่ต้องอาศัยการทำแบบเดิมซ้ำๆ (Routine Work) จะค่อยๆ หมดไป แล้วถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ ในขณะที่งานซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดไปสู่นวัตกรรม จะยังคงมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ           ความเป็น ‘นวัตกร’ (Innovator) เป็นมากกว่าเรื่องความรู้ แต่ยังเป็นเรื่องของทัศนคติหรือความคิดที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล รวมทั้งนิสัยช่างสังเกต สงสัย มีความพากเพียร...

Read more

‘ห้องสมุดลับของซีเรีย’ ห้องสมุดแดนสงคราม นักอ่านกลางสมรภูมิ

          “ผมเชื่อว่าสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อ และการอ่านทำให้ความคิดแข็งแกร่งขึ้น สมองที่มีปัญญาช่วยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของผม” อับดุลบาเสต อะลาห์มาร์ (Abdulbaset Alahmar) อดีตนักศึกษาผู้ชื่นชอบวรรณกรรมตะวันตกกล่าวถึงคุณค่าของการอ่าน และเป็นหนึ่งในผู้อาศัยในย่านดาเรย์ยา ชานกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย ที่ถูกภัยสงครามโอบล้อมยาวนานหลายปี           เมื่อครั้งที่หลายพื้นที่ของซีเรียถูกตัดขาดการสื่อสารจากโลกภายนอก ทว่าในปี 2016 เรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ของเหล่านักอ่านและห้องสมุดของพวกเขาถูกถ่ายทอดให้โลกรับรู้ผ่านการสัมภาษณ์ทางสไกป์ แม้ว่าในวันนี้นักอ่านบางคนจะเสียชีวิตและห้องสมุดถูกกวาดล้างไปแล้ว แต่เรื่องราวเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานถึงคุณค่าของความรู้...

Read more

เทคโนโลยีโลกเสมือนกับพิพิธภัณฑ์ เมื่ออดีต อนาคต ปัจจุบัน ผสานกันอย่างไร้รอยต่อ

          หลายปีก่อน ผู้คนทั่วโลกได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ จากการเล่นเกม Pokémon GO ที่นำพาให้หลายคนออกจากบ้านเพื่อตามล่ามอนสเตอร์ตามสถานที่ต่างๆ นี่คือคุณูปการสำคัญของเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ที่ช่วยเสกโลกเสมือนให้ปรากฏซ้อนทับกับโลกความเป็นจริง           ในวันนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้ง AR, VR และ MR ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายวงการ...

Read more

‘DX Lab’ ห้องทดลองนวัตกรรมห้องสมุด สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

          กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมที่ถูกนำมาใช้ในการออกแบบสินค้าและบริการให้ตรงใจผู้บริโภค ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการพัฒนาห้องสมุดได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นกระบวนการที่เน้นการทำความเข้าใจผู้ใช้บริการอย่างลึกซึ้ง           เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ห้องสมุดแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (State Library of NSW) ประเทศออสเตรเลีย ได้ดัดแปลงสารสนเทศที่สำคัญให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลกว่า 6 ล้านรายการ พร้อมหาหนทางที่เหมาะสมในการนำเสนอสารสนเทศเหล่านี้ โดยยึดความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง...

Read more

ห้องสมุดเกม จุดประกายความสนุกปลุกเศรษฐกิจสร้างสรรค์

          ถัดจากใจกลางเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส เพียง 5 กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของชุมชนมาร์วิลา (Marvila) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่รุ่งเรือง แต่หลังจากปัญหาทางเศรษฐกิจเมื่อกลางศตวรรษที่ 20 โรงงานต่างๆ ปิดตัวและผู้คนมากมายตกงาน หลายปีต่อมารัฐบาลปรับผังเมืองใหม่ โดยแบ่งแยกที่อยู่อาศัยระหว่างคนผิวขาว คนผิวดำ และคนเชื้อสายโรมานี-โปรตุกีส           มาร์วิลากลายเป็นโลกสองใบที่ต่างกันราวฟ้ากับเหว โซนด้านใต้เป็นเมืองท่าริมน้ำซึ่งผู้คนกินอยู่อย่างหรูหราสะดวกสบาย แต่โซนด้านตะวันออกเฉียงเหนือ...

Read more

เสรีนิยมใหม่ไม่ถูกใจสิ่งนี้! ‘Green School’ โรงเรียนแนวใหม่ผลิตนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม

          กลางทุ่งนาป่าเขาในเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีอาคารไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยหญ้าหลายหลังซุกซ่อนอยู่ มันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่มีแนวคิดกรีนที่สุดในโลก ซึ่งน้อมนำให้เด็กๆ ใกล้ชิดและหวงแหนธรรมชาติ พร้อมก้าวออกไปเป็นเยาวชนนักกิจกรรม นวัตกร และผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้นำพาการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืน           โรงเรียนแห่งนี้สนับสนุนให้เด็กๆ ‘มือเปื้อนดิน เท้าเปื้อนโคลน’ ได้ลองผิดลองถูก เรียนรู้จากความผิดพลาด จนกระทั่งกลายเป็นนวัตกรรมหรือทางออกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ทั้งระดับชุมชนและระดับโลก...

Read more

‘ระบบนิเวศการเรียนรู้’ กับทิศทางใหม่ของการศึกษาที่ไปไกลกว่ารั้วโรงเรียน

          ไม่กี่ปีที่ผ่านมา คำว่า ‘ระบบนิเวศการเรียนรู้’ (Learning Ecosystem) ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในวงการการศึกษา ในฐานะกุญแจดอกสำคัญที่จะสามารถยกระดับสมรรถนะของผู้เรียนในอนาคต องค์ประกอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว แหล่งเรียนรู้ สื่อหรือทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยี นโยบายต่างๆ ฯลฯ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งสิ้น           ในอนาคตอันใกล้ ขอบข่ายของการเรียนรู้จะมีมิติกว้างขึ้นครอบคลุมทั้งองคาพยพของสังคม จนเส้นแบ่งระหว่างการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียนค่อยๆ...

Read more

กลยุทธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลลัพธ์และความสำเร็จของ 5 ประเทศชั้นนำด้านการศึกษา

          การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้พลเมืองมีศักยภาพในการทำงานและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข           แน่นอนว่าแต่ละประเทศ ย่อมมีแผนพัฒนาระบบการศึกษาที่แตกต่างกันไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทว่าหลายชาติที่ประสบความสำเร็จ มีปัจจัยหนึ่งที่เหมือนกันคือการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติอย่างชัดเจน พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ที่มองไปยังอนาคต จนกระทั่งกลายเป็นแผนแม่บทให้หน่วยงานต่างๆ นำไปปฏิบัติอย่างมีทิศทาง ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในแคนาดา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อิสราเอล และเอสโตเนีย ซึ่งล้วนแต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับสูง และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของโลก...

Read more
Page 1 of 11 1 2 11

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก

Add New Playlist