TK Park website
TK Park website

ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม

คุณแม่ลูกอ่อน ผู้สนใจประเด็นด้านการศึกษา พร้อมแหวกว่ายในทะเลข้อมูลในทุกๆ เรื่องที่อยากรู้ ชอบเลนส์โบราณและการถ่ายภาพ

ห้องสมุดเมมฟิส ออกจากวิกฤตงบประมาณ เปลี่ยนกรอบคิดการบริหาร ปรับงานบริการให้ตรงใจ

          เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการแสวงหาความรู้ของผู้คนมากขึ้น ความต้องการใช้งานห้องสมุดทั่วโลกก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในกรณีของสหรัฐอเมริกา หลายเมืองตัดงบประมาณห้องสมุดจนหลายแห่งต้องปิดตัวไปในที่สุด แต่ท่ามกลางวิกฤตก็ยังมีห้องสมุดหลายแห่ง ที่พยายามเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆ เพื่อกอบกู้สถานการณ์ให้ห้องสมุดกลับมาเป็นพื้นที่เรียนรู้ในดวงใจของผู้คนอีกครั้ง           เช่นเดียวกับเรื่องราวของห้องสมุดประชาชนเมืองเมมฟิส (Memphis Public Libraries) ซึ่งได้สลัดภาพลักษณ์เก่าให้เป็นห้องสมุดสุดปัง จนมีผู้ใช้บริการมากกว่าเดิมถึง 4 เท่าในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา และได้รับการยกย่องให้เป็นห้องสมุดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา หนทางเดินสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทว่าเต็มไปการลองผิดลองถูกและบทเรียนที่ห้องสมุดแห่งอื่นควรเรียนรู้...

Read more

ห้องสมุดร่วมสมัย สร้างแบรนด์ใหม่ให้ ‘เมืองสร้างสรรค์’

เมืองชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกมีแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง โดยอาศัยรากฐานความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การผลักดันเมืองไปสู่การเป็น “เมืองสร้างสรรค์” (Creative City) จึงเป็นแนวคิดยอดนิยมของนักพัฒนาเมือง เพราะแนวคิดนี้ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง คน (People) กับ สถานที่ (Place) ทำให้เมืองเต็มไปด้วยกิจกรรม ถูกขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการแปลงทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่เพิ่มทั้งมูลค่าและคุณค่าให้กับอุตสาหกรรมอีกด้วย การผลักดันอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำเป็นต้องอาศัยทุนของเมือง ทั้งด้าน...

Read more

ออกแบบปั้นฝันของเด็กให้เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

          เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ทั่วโลกเริ่มรู้จักชื่อของ เกรตา ธันเบิร์ก (Greta Thunberg) นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดน ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 15 ปี เธอได้บุกเบิกขบวนการ ‘วันศุกร์เพื่ออนาคต’ (Fridays for Future) ซึ่งเด็กๆ นัดกันหยุดเรียนเพื่อประท้วงเรื่องสภาพภูมิอากาศที่หน้ารัฐสภา...

Read more

‘TUMO’ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ฝึกฝนกระบวนการคิด ผลลัพธ์ของการเรียนรู้

          อาร์เมเนียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับเอกราชหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งขุนเขาและอารามเก่าแก่ ทำเลที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย ทำให้อาร์เมเนียเปรียบเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้าด้วยกัน          ไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาร์เมเนียเร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก โดยมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ‘TUMO’ (TUMO Center for Creative Technologies) เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะนำพาประเทศให้ไปถึงฝั่งฝัน          ประสบการณ์ที่สั่งสมนับสิบปี ด้านการบ่มเพาะทักษะและความรู้ในศาสตร์สาขาที่สอดคล้องกับทิศทางโลก...

Read more

พิพิธภัณฑ์ NFT พื้นที่เรียนรู้ของชุมชนคนรักศิลปะดิจิทัล

          NFT (Non-Fungible Token) หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่สามารถทำซ้ำหรือทดแทนกันได้ เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา งานดิจิทัลส่วนใหญ่ที่ถูกซื้อขายมักเป็นงานสร้างสรรค์ ของสะสม หรืองานศิลปะที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ระบบบล็อกเชนจะบันทึกเส้นทางการซื้อขาย ทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครคือผู้ถือครองผลงานและหมดกังวลเรื่องของปลอม           เทคโนโลยีนี้กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประวัติศาสตร์ศิลปะ ปลดล็อกจินตนาการของศิลปินและนักสะสม รวมทั้งสร้างมูลค่าให้กับผลงานศิลปะจากศิลปินหลากแขนง ดังผลงานหลายชิ้นที่มีชื่อเสียงและสามารถแปลงเป็นเงินได้อย่างไม่น่าเชื่อ ศิลปะดิจิทัลเขย่าวงการศิลปินไส้ (ไม่) แห้ง      ...

Read more

ไม่ใช่พรสวรรค์! เรียนรู้ทักษะสร้างสรรค์ บ่มเพาะนวัตกรน้อย

          การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 เพราะในอนาคตประเภทงานที่ต้องอาศัยการทำแบบเดิมซ้ำๆ (Routine Work) จะค่อยๆ หมดไป แล้วถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ ในขณะที่งานซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดไปสู่นวัตกรรม จะยังคงมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ           ความเป็น ‘นวัตกร’ (Innovator) เป็นมากกว่าเรื่องความรู้ แต่ยังเป็นเรื่องของทัศนคติหรือความคิดที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล รวมทั้งนิสัยช่างสังเกต สงสัย มีความพากเพียร...

Read more

‘ห้องสมุดลับของซีเรีย’ ห้องสมุดแดนสงคราม นักอ่านกลางสมรภูมิ

          “ผมเชื่อว่าสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อ และการอ่านทำให้ความคิดแข็งแกร่งขึ้น สมองที่มีปัญญาช่วยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของผม” อับดุลบาเสต อะลาห์มาร์ (Abdulbaset Alahmar) อดีตนักศึกษาผู้ชื่นชอบวรรณกรรมตะวันตกกล่าวถึงคุณค่าของการอ่าน และเป็นหนึ่งในผู้อาศัยในย่านดาเรย์ยา ชานกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย ที่ถูกภัยสงครามโอบล้อมยาวนานหลายปี           เมื่อครั้งที่หลายพื้นที่ของซีเรียถูกตัดขาดการสื่อสารจากโลกภายนอก ทว่าในปี 2016 เรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ของเหล่านักอ่านและห้องสมุดของพวกเขาถูกถ่ายทอดให้โลกรับรู้ผ่านการสัมภาษณ์ทางสไกป์ แม้ว่าในวันนี้นักอ่านบางคนจะเสียชีวิตและห้องสมุดถูกกวาดล้างไปแล้ว แต่เรื่องราวเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานถึงคุณค่าของความรู้...

Read more

เทคโนโลยีโลกเสมือนกับพิพิธภัณฑ์ เมื่ออดีต อนาคต ปัจจุบัน ผสานกันอย่างไร้รอยต่อ

          หลายปีก่อน ผู้คนทั่วโลกได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ จากการเล่นเกม Pokémon GO ที่นำพาให้หลายคนออกจากบ้านเพื่อตามล่ามอนสเตอร์ตามสถานที่ต่างๆ นี่คือคุณูปการสำคัญของเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ที่ช่วยเสกโลกเสมือนให้ปรากฏซ้อนทับกับโลกความเป็นจริง           ในวันนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้ง AR, VR และ MR ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายวงการ...

Read more

‘DX Lab’ ห้องทดลองนวัตกรรมห้องสมุด สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

          กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมที่ถูกนำมาใช้ในการออกแบบสินค้าและบริการให้ตรงใจผู้บริโภค ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการพัฒนาห้องสมุดได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นกระบวนการที่เน้นการทำความเข้าใจผู้ใช้บริการอย่างลึกซึ้ง           เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ห้องสมุดแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (State Library of NSW) ประเทศออสเตรเลีย ได้ดัดแปลงสารสนเทศที่สำคัญให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลกว่า 6 ล้านรายการ พร้อมหาหนทางที่เหมาะสมในการนำเสนอสารสนเทศเหล่านี้ โดยยึดความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง...

Read more
Page 1 of 12 1 2 12

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก