TK Park website
TK Park website
ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม

ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม

คุณแม่ลูกอ่อน ผู้สนใจประเด็นด้านการศึกษา พร้อมแหวกว่ายในทะเลข้อมูลในทุกๆ เรื่องที่อยากรู้ ชอบเลนส์โบราณและการถ่ายภาพ

ห้องสมุดที่เป็นไปได้ เมื่อคำทำนายกลายเป็นความจริง

          ในอดีต ความรู้และสารสนเทศส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ (form) หนังสือและเอกสารกระดาษ จนเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้า ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลมีสัดส่วนมากขึ้น สวนทางกับหนังสือและเอกสารที่เป็นกระดาษที่มีสัดส่วนน้อยลง           สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อ ‘ห้องสมุด’ ซึ่งในอดีตทำหน้าที่เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล รวบรวมและเก็บรักษาหนังสือและเอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษเป็นหลัก เช่นเดียวกับความคาดหวังที่ผู้คนมีต่อห้องสมุด ย่อมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย สิ่งที่น่าสนใจคือห้องสมุดในอนาคตจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ฟังก์ชันแบบไหนบ้างที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ โดยยังคงรักษาหัวใจของการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ไว้เช่นเดิม           โทมัส...

Read more

ท่องไปใน “ป่าแห่งคำพังเพย” ที่ห้องสมุดนาสุชิโอะบาระ

สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ ท่องไปใน “ป่าแห่งคำพังเพย” ที่ห้องสมุดนาสุชิโอะบาระ ห้องสมุดประจำเมืองนาสุชิโอะบาระ ใกล้ภูเขาไฟนาสุ ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากป่า มีการออกแบบและประดับประดาตัวอักษรซึ่งเป็นสุภาษิตและคำพังเพย ติดอยู่บนผนังและชั้นหนังสือ จนที่นี่กลายเป็น “ป่าแห่งคำพังเพย”เมคานู ได้รับเลือกให้ออกแบบห้องสมุดกลางแห่งมาเก๊า คาสิโนรีสอร์ทร้างในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของมาเก๊า กำลังถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องสมุดของเมือง และจตุรัสสาธารณะที่จะเพิ่มชีวิตชีวาให้กับชุมชนLetters Live from the Archive เวทีอ่านจดหมายสร้างแรงบันดาลใจ...

Read more

ยล 2 ร้านหนังสือโลกต้องจำ ผลงานของ ชู เชี่ย-คัง นักฝันผู้โหยหาอดีต

          การเติบโตขึ้นของเนื้อหาออนไลน์และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ส่งผลสะเทือนต่อร้านหนังสือทั่วโลกจนล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมาก ทว่าก็ยังมีร้านหนังสือหลายแห่งทยอยเปิดตัวและได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ ร้านเหล่านี้มิได้เป็นเพียงร้านค้าที่วางขายหนังสือ แต่ยังได้รับการออกแบบอย่างละเมียดละไมให้เป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้เป็นจุดขายของร้าน           ตามไปชมผลงานของ ชู เชี่ย-คัง (Chu Chih-Kang) นักออกแบบหนุ่มชาวไต้หวัน ผู้หลงใหลการออกแบบร้านหนังสือ และกวาดรางวัลระดับนานาชาติมากมายจากผลงานการออกแบบร้านหนังสือ 2 แห่ง ที่แหวกแนวและสวยที่สุดในโลก          ...

Read more

Constructionism สร้างคนให้กล้าคิด ไม่ใช่ผลิตคนให้เชื่อง

          ในสังคมศตวรรษที่ 21 สิ่งที่สำคัญกว่าความรู้ก็คือทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทำงาน และทักษะการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนเราสามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายและหลากหลาย           แต่ทว่า การเรียนการสอนของไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นกระบวนการที่เน้นท่องจำเนื้อหา แบ่งความรู้ออกเป็นสาระวิชา ซึ่งนักการศึกษาหลายฝ่ายต่างก็เห็นพ้องตรงกันว่าส่งผลเชิงลบต่อการคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และไม่สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ระบบการศึกษาไทยจึงเดินมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่ทางออกอื่นๆ ที่เป็นไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่           ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)...

Read more

Experimentarium เล่นวิทย์คิดเป็น วิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อคนทุกวัย

“พวกเรามักคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่แห้งแล้ง แต่เด็กๆ กลับไม่เคยมองเช่นนั้น พวกเขาเกิดมาเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยธรรมชาติทุกๆ วันพวกเขาค้นพบสิ่งใหม่และเรียนรู้โลกใบนี้ผ่านการเล่น” คิม เกลดสโตน เฮอเลฟ (Kim Gladstone Herlev)กรรมการบริหาร Experimentarium           วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดจากประสบการณ์และการทดลอง ที่ชานเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก มีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แบบอินเทอร์แอคทีฟ ที่ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และครอบครัวสามารถเล่นสนุกไปพร้อมกับได้รับความรู้...

Read more

นวัตกรรม 9 ประการของห้องสมุดประชาชนเกาสง

เมืองเกาสงและการปฏิรูปห้องสมุดประชาชนเมืองเกาสง           ไต้หวันมีเทศบาลพิเศษ 6 เมือง ได้แก่ ไทเป นิวไทเป เถาหยวน ไทจง ไถหนาน และเกาสง เมืองเกาสงตั้งอยู่ค่อนไปทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน มีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางกิโลเมตร...

Read more

inGenius วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก

          ความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นพื้นฐานของการริเริ่มนวัตกรรม รวมถึงการแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ แต่ทว่าโรงเรียนส่วนใหญ่กลับไม่ได้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลดปล่อยความคิดใหม่ๆ หรือไม่ได้มีกิจกรรมการสอนทักษะนี้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องพรสวรรค์จริงหรือ ความคิดสร้างสรรค์มาจากไหน ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่สอนกันได้หรือไม่ Tina Seelig เจ้าของหนังสือ inGenius วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก จะมาเล่าถึงห้องเรียนที่สุดแสนมหัศจรรย์ พร้อมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของผู้คนและผู้ประกอบการทั่วโลกที่เติบโตขึ้นจากความกล้าที่จะคิดและทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น      ...

Read more

De Nieuwe Bibliotheek ห้องสมุดหมุนทันโลก

          แนวโน้มผู้ใช้บริการห้องสมุดเนเธอร์แลนด์มีจำนวนดำดิ่งลงเรื่อยๆ ทำให้ผู้บริหารห้องสมุดในเขตเมืองใหม่ของอัลเมียเร่อะ (Almere) พยายามหาหนทางเปลี่ยนแปลงห้องสมุดแบบถอนรากถอนโคน เพื่อให้ห้องสมุดยังคงอยู่รอดต่อไปในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2010 มีการเปิดตัว “ห้องสมุดใหม่” (De Nieuwe Bibliotheek) ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายร้านหนังสือมากกว่าจะดูเหมือนห้องสมุด ทว่าห้องสมุดแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดศูนย์รวมที่คึกคักของชุมชน สองเดือนแรกที่เปิดให้บริการมีผู้มาเยี่ยมชมห้องสมุดแบบทะลักทลายนับแสนคน อีกทั้งยังได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นห้องสมุดที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ...

Read more
Page 1 of 8 1 2 8

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist