TK Park website
TK Park website

กองบรรณาธิการ The KOMMON

ห้องสมุดเนเธอร์แลนด์ พื้นที่สร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้

https://youtu.be/jgi0kHjzG6w           ประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์ เคยมองว่าห้องสมุดเป็นพื้นที่น่าเบื่อ ล้าสมัย มีเพียงการนั่งอ่านหนังสือและบริการยืมคืน ซึ่งไม่สอดรับกับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลความรู้ในแบบฉบับของแต่ละบุคคล ทำให้ปริมาณการเข้าใช้งานห้องสมุดค่อยๆ ลดลงอย่างน่าตกใจ           ผู้บริหารห้องสมุดและบรรณารักษ์ จึงปรับแนวคิดและมุมมองที่มีต่อห้องสมุด ฉีกกรอบสู่กระบวนทัศน์ใหม่ เปลี่ยนบทบาทห้องสมุดให้เป็น ‘พื้นที่สร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้’ ด้วยการปรับปรุงบริการและออกแบบพื้นที่ให้หลากหลายและยืดหยุ่น แปลงโฉมอาคารเก่าที่ไม่มีการใช้งานให้กลายเป็นห้องสมุดสุดสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ ส่งเสริมกระบวนการแสวงหาความรู้และอำนวยความสะดวกให้เกิดการสร้างความรู้ ตลอดจนนำห้องสมุดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคม...

Read more

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

https://youtu.be/loe303Hz86k          HundrED.org แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่มุ่งหวังให้มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อนำไปเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยคำนึงถึงความหลากหลายและความชื่นชอบของผู้เรียนเป็นสำคัญ           เว็บไซต์นี้มีตัวอย่างนวัตกรรมการศึกษาจากทั่วโลกนับพันรายการ ครอบคลุมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทั้งด้านทักษะชีวิต ทักษะสังคม และทักษะการงาน           TK Spark EP.7 ‘นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต’ คัดสรรนวัตกรรมที่น่าสนใจมานำเสนอเป็นตัวอย่างเพื่อกระตุ้นเติมเต็มไอเดียให้กับนักการศึกษาไทย           -...

Read more

สุวิทย์ ขาวปลอด : ชีวิตนักแปลที่มีนักอ่านคอยโอบอุ้ม

          เป็นเวลากว่า 40 ปี ‘สุวิทย์ ขาวปลอด’ ยังคงทำงานแปลนวนิยายอย่างต่อเนื่อง เขาเป็นนักแปลผู้มีผลงานอย่างต่อเนื่องยาวนาน แปลนิยายสืบสวนอาชญากรรม นิยายวิทยาศาสตร์ เรื่องตื่นเต้นเขย่าขวัญ และยังเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์วรรณวิภา จัดพิมพ์ผลงานแปลของนักเขียนมีชื่อระดับเบสต์เซลเลอร์ เช่น ทอม แคลนซี, ไมเคิล ไครช์ตัน, เคน ฟอลเลตต์,...

Read more

‘เมืองการเรียนรู้’ เกาหลีใต้

https://youtu.be/lKZOmKIi9y0           ในอดีต ‘เกาหลีใต้’ เคยเป็นประเทศล้าหลังและยากจน แต่ด้วยระยะเวลาเพียงหนึ่งชั่วอายุคน กลับสามารถไต่ลำดับทางเศรษฐกิจขึ้นไปเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มิหนำซ้ำยังผลิตซอฟต์พาวเวอร์ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก           ความสำเร็จของประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วย ปาฏิหาริย์ หรือการกระทำอันฉาบฉวยไหลไปตามกระแส แต่เบื้องหลังนั้นมาจากการวางระบบโครงสร้างการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนในประเทศอย่างมุ่งมั่นจริงจัง หนึ่งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพคน มาจากการสร้าง ‘เมืองแห่งการเรียนรู้’ ให้กระจายไปทั่วประเทศ กวางมยอง เมืองการเรียนรู้แห่งแรกของประเทศ...

Read more

สมบูรณ์ สกุลสุทธวงศ์ : The Rise and Decline of D.K. Bookstore

          ในฐานะรุ่นที่ 2 แห่งร้านหนังสือดวงกมล หรือ D.K. Bookstore สมบูรณ์ สกุลสุทธวงศ์ น่าจะเป็นผู้บริหารดวงกมลรุ่นที่ยืนอยู่ตรงรอยต่อระหว่างการตายและการเกิด ความรุ่งโรจน์และล้มเหลว บาดแผลและการผ่าตัด           ร้านหนังสือดวงกมลยืนหยัดผ่านกาลเวลามายาวนาน ผ่านทั้งความรุ่งเรืองและตกต่ำ ปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม          ...

Read more

Maker Space พื้นที่เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

https://youtu.be/hvzNbkF5wc4           เมกเกอร์สเปซ (Maker Space) คือ พื้นที่เรียนรู้ด้วยการลงมือสร้างสรรค์ เป็นแหล่งชุมนุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ของคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ภายในพื้นที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เอื้อต่อการทำโปรเจกต์จนเกิดนวัตกรรม บางแห่งมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเมื่อเหล่านักสร้างสรรค์ต้องเผชิญกับปัญหา           ปรากฏการณ์เมกเกอร์สเปซในประเทศไทย ได้เข้ามาเพิ่มชีวิตชีวาเติมสีสันให้โลกแห่งการเรียนรู้ เช่น           ‘Freak Lab’ จุดรวมความแตกต่าง เพื่อการออกแบบสิ่งใหม่และเป็นไปได้ในอนาคต พื้นที่ที่พร้อมให้คนจากหลายศาสตร์...

Read more

ห้องสมุดสิงคโปร์และญี่ปุ่น ปรับตัวสร้างการเปลี่ยนแปลง

https://youtu.be/TgHZRe6cffs           ห้องสมุดสิงคโปร์และญี่ปุ่น ปรับเปลี่ยนแนวทางและริเริ่มบริการใหม่ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง จนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างน่าทึ่ง           ประเทศสิงคโปร์ กำหนดนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้รองรับความต้องการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่กลุ่มเด็กที่ต้องเรียนรู้ด้วยการเล่น จนถึงผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ห้องสมุดสิงคโปร์เปลี่ยนโฉมกลายเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต           ประเทศญี่ปุ่น เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการห้องสมุดของภาครัฐ พัฒนาโมเดลห้องสมุดรูปแบบใหม่ที่นำเอาจุดแข็งของร้านหนังสือกับห้องสมุดมาผนวกเข้าไว้ด้วยกัน และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้ เช่น ให้บริการยืมแท็บเล็ตสำหรับการอ่านอีบุ๊กเท่านั้น โดยมีบริการ...

Read more

ห้องสมุดเป็นพื้นที่ส่งเสริมทักษะนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

https://youtu.be/xhSe3V5erR0           ห้องสมุดหลายแห่งในโลก กำลังปรับเพิ่มบทบาทจากการเป็นสถานที่เพื่อให้บริการยืมคืนหนังสือและสื่อ และการสืบค้นข้อมูล มาสู่การเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ลดสัดส่วนการใช้สอยพื้นที่จากเดิมที่เคยถูกครอบครองด้วยชั้นหนังสือและที่นั่งอ่าน มาเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ ซึ่งอาจเป็นห้องหรือลานโล่งว่าง แล้วเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก หรือเครื่องมือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ           ‘ห้องสมุดเมซ่า’ สหรัฐอเมริกา มีพื้นที่บ่มเพาะไอเดีย เรียกว่า THINKspot เปิดให้คนเข้ามาค้นหาสิ่งที่อยากทำ และแปลงความคิดให้เป็นรูปธรรมหรือชิ้นงาน...

Read more

เมืองแห่งหนังสือและการอ่าน

https://www.youtube.com/watch?v=KUZQonfDeP0           ‘หนังสือสร้างเมือง’ เรื่องราวที่หลายๆ คนเคยได้ยิน และบางคนอาจอดตั้งคำถามในใจไม่ได้ว่า หนังสือจะสร้างเมืองได้จริงหรือ?           TK Spark EP.2 พาไปรู้จักกับเมืองแห่งหนังสือ ‘พาจู เกาหลีใต้’ ที่เปลี่ยนทั้งเมืองให้เป็นเมืองแห่งการอ่าน ด้วยแนวคิด ‘การทำหนังสือดีๆ ในพื้นที่ดีๆ’ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเอกชนและภาครัฐ ทำให้เมืองพาจูแวดล้อมไปด้วยระบบนิเวศหนังสือที่อุดมไปด้วยแหล่งเรียนรู้นานัปการ...

Read more
Page 1 of 16 1 2 16

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก