TK Park website
TK Park website

กองบรรณาธิการ The KOMMON

กองทุนพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้แห่งชาติ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำด้านนิเวศการเรียนรู้ อาทิ จำนวนหนังสือที่มีอยู่ในแต่ละบ้าน และการเข้าถึงเทคโนโลยีของเด็กๆ ครอบครัวที่มีฐานะดีกว่าสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้มากกว่าครอบครัวที่ยากจน และหนังสือมีราคาสูง ในขณะที่งบประมาณที่ใช้สำหรับพัฒนาเรื่องการเรียนรู้กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง โจทย์ดังกล่าวนำไปสู่ข้อเสนอเรื่อง ‘กองทุนพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้แห่งชาติ’ ซึ่งมีกรอบงบประมาณร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศ หรือประมาณ 40,000 ล้านบาท แบ่งสำหรับการศึกษาในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ซึ่งได้แก่ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้...

Read more

ระบบนิเวศการเรียนรู้กับความเปลี่ยนแปลงของโลกการงานอาชีพและทักษะใหม่

โลกเศรษฐกิจไทยในอนาคตกำลังมีความเปลี่ยนแปลงไปใน 3 รูปแบบ คือ โลกเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โลกเศรษฐกิจใส่ใจ ซึ่งเน้นเรื่องของสุขภาพกายและใจ และโลกเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โลกใหม่ต้องการแรงงานที่มีทักษะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง คนจำนวนหนึ่งอาจตกงาน ในขณะที่บางงานเป็นที่ต้องการมากขึ้น เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ช่างซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ นักจิตวิทยา นักเทคนิคด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ นักการตลาดสีเขียว...

Read more

Sparking Curiosity through Spirals of Inquiry

https://www.youtube.com/watch?v=fFmtR_qc6mA           “หากต้องการสร้างเด็กให้เป็นคนช่างสงสัย พวกเขาต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยผู้ใหญ่ที่ใคร่รู้”           นี่คือ ข้อเสนอของ ดร.จูดี้ ฮัลเบิร์ต และ ดร.ลินดา เคเซอร์ ผู้ก่อตั้งเครือข่ายการศึกษาแบบสืบเสาะและการศึกษาพื้นถิ่น (NOIIE) ประเทศแคนาดา ทั้งคู่เคยสอนหนังสือและดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในโรงเรียนมัธยมก่อนที่จะย้ายมาทำงานสายวิชาการที่มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย จึงมีประสบการณ์ด้านการศึกษาถึงกว่า 23 ปี          ...

Read more

Smart City, Smart Learning เมืองอัจฉริยะและรูปแบบการเรียนรู้หลังยุคโควิด

“ถ้าเมืองฉลาดแต่คนไม่ฉลาด ก็คงไปด้วยกันไม่ได้ ขณะเดียวกัน ถ้าคนฉลาดแต่เมืองไม่ได้รับการพัฒนาให้ฉลาดด้วย ก็คงมีปัญหาไม่แพ้กัน การจะรักษาข้อดีของเมืองให้คงอยู่ และแก้ไขข้อเสียของเมืองให้หมดไป ต้องมีคนที่กล้าคิด กล้าทำ และฉลาดขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมืองฉลาดขึ้น” อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้ง COVID-19 ได้ผลักดันให้โลกใบนี้มีลักษณะแบบ Convergence คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและดิจิทัลรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้มนุษย์สามารถมีรูปแบบชีวิตได้ตามที่ตนต้องการ โดยไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งที่เป็นกายภาพเสมอไป รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ให้ดีกว่าเดิม จากแนวคิดเรื่อง...

Read more

เปิดน่านน้ำการเรียนรู้ใหม่ เปลี่ยนความสงสัยให้เป็นพลัง

https://www.youtube.com/watch?v=5kbWaE1h0eY           ณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยอิสระ และนักจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบการศึกษา ได้ฝากข้อคิดเอาไว้อย่างน่าฟัง เธอท้าทายข้อสันนิษฐานที่ว่าเด็กไทยหรือคนไทยไม่มีความสนใจใฝ่รู้ เพราะเชื่อว่า ความสงสัยคือสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ แต่ประเด็นสำคัญคือเราได้รับอนุญาตให้สงสัยมากน้อยแค่ไหน คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย ตัว ส.เสือ ในภาษาไทยที่สะท้อนความหมายของความ ‘อยากรู้’ จึงมีนัยยะเชิงลบมากกว่าเชิงบวกเสียอีก นี่อาจเป็นสัญลักษณ์ที่ชี้ให้เห็นจุดยืนของสังคมไทย          ...

Read more

กระตุ้นต่อมสงสัย ด้วยการลงมือทำสิ่งใหม่ที่ยังไม่มีใครทำมาก่อน

https://www.youtube.com/watch?v=DuKqYOpocC8           เติ้ล ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน คือ คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ หลงใหลในวิทยาศาสตร์ และเชื่อว่าวิทยาศาสตร์ควรเข้าถึงได้โดยมวลชน เขาคิดว่าสังคมของเราทุกวันนี้มีกับดักของการเข้าถึงความรู้และความจริงอยู่ คือ Ignorance (ความไม่รู้) และ Fear (ความกลัว) ทั้งสองสิ่งขัดขวางการเข้าถึงความรู้  และเป็นอุปสรรคที่สำคัญของความสงสัยใคร่รู้ ที่จะกระตุ้นให้ผู้คนออกค้นหาความจริง          ...

Read more

สังคมให้เวลากับการสืบเสาะมากแค่ไหน?

https://www.youtube.com/watch?v=HfO6zivEkHQ           ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ ฝากความคิดเห็นที่น่าสนใจในฐานะบรรณาธิการสื่อออนไลน์ว่า มนุษย์มีความเป็นนักสืบเสาะโดยธรรมชาติที่ไม่ต้องเรียกตัวเองว่านักสืบ เมื่อพบเรื่องราวน่าสนใจและอยากรู้ ก็พร้อมที่จะขุดค้นข้อมูล ซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในสังคมแม้ไม่มีกระบวนการรองรับอย่างเป็นทางการ           แต่สังคมทุกวันนี้กลับไม่เอื้อต่อการสืบเสาะ ไม่ว่าจะในโลกของสื่อ หรือโลกของการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ มักถูกตัดตอน ถูกขวางทาง ทำให้ไปไม่ถึงปลายทางที่หวังไว้ ยิ่งไปกว่านั้น ในสภาวะสังคมที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การสืบเสาะข้อมูลเชิงลึกคือสิ่งที่ต้องใช้เวลา...

Read more

นักสืบสิ่งแวดล้อม – เพาะความสงสัยใคร่รู้ในห้องเรียนธรรมชาติ

https://www.youtube.com/watch?v=54YWnIxF-2s           นอกจากการเรียนการสอนในระบบแล้ว กิจกรรมแบบไหนที่จะกระตุ้นให้เยาวชนสงสัย ตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยการสืบเสาะได้อีก? โครงการ ‘นักสืบสายน้ำ’ ที่แตกยอดมาเป็นโครงการอื่นๆ เช่น นักสืบสายลม นักสืบชายหาด น่าจะเป็นประจักษ์พยานแห่งความสำเร็จของ ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ นักสิ่งแวดล้อม นักนิเวศวิทยา และอดีตประธานมูลนิธิโลกสีเขียว ที่ดูแลโครงการเหล่านี้เป็นอย่างดี          ...

Read more

ปลุกความสงสัยในห้องเรียน ‘เริ่มต้นด้วยคำถาม และจบด้วยคำถาม’

https://www.youtube.com/watch?v=yDoCDtAVw2s           ภาคิน นิมมานนรวงศ์ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษารุ่นใหม่ จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เชื่อว่า การ ‘เอ๊ะ’ หรือการตั้งคำถาม เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการ Inquiry-based Learning จะเกิดขึ้นได้ ขั้นแรก ผู้สอนและผู้เรียนควรล้มล้างความเชื่อที่ว่า ‘มีความจริงเพียงหนึ่งเดียว’ ในจักรวาลความรู้ และกระตุ้นให้เกิดการออกเดินทางค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน...

Read more
Page 1 of 20 1 2 20

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก