TK Park website
TK Park website

กองบรรณาธิการ The KOMMON

ห้องสมุดฟินแลนด์ ดินแดนนักอ่าน

https://youtu.be/ysbp75a3a3A           ทำไมชาวฟินแลนด์จึงหลงใหลการเข้าห้องสมุด?           ในขณะที่ห้องสมุดในหลายประเทศพากันปิดตัวลง หรือแม้จะยังเปิดให้บริการอยู่ ก็เป็นไปอย่างลุ่มๆ ดอนๆ ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ ผนวกกับจำนวนผู้ใช้ที่ลดน้อยถอยลง           ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าชาวฟินแลนด์รักการอ่าน ผนวกกับความเชื่อว่า การศึกษาและห้องสมุดเป็นทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาสังคม นั่นจึงทำให้ฟินแลนด์ ไม่ได้ออกแบบห้องสมุดไว้เพียงเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการอ่านหนังสือเท่านั้น หากยังเป็นพื้นที่ในการพบปะพูดคุย การจัดกิจกรรม เมกเกอร์สเปซ รวมถึงมีอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ...

Read more

Write for Rights ‘เขียน เปลี่ยน โลก’ คุยกับ ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล – ประธาน แอมเนสตี้ ประเทศไทย

          Amnesty International หรือ องค์การนิรโทษกรรมสากล เป็นหน่วยงานที่ติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วทุกมุมโลกโดยให้ความสำคัญกับ Solidarity หรือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในฐานะเพื่อนมนุษย์ แอมเนสตี้สากลเริ่มก่อตั้งในประเทศอังกฤษเมื่อปี 1961 มีองค์กรประสานงานในประเทศไทยคือ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) หรือแอมเนสตี้ ประเทศไทย          ...

Read more

การศึกษาจินตนาการใหม่ ออกแบบการเรียนรู้เองได้กับ 3 พิพิธภัณฑ์ใจกลางกรุงลอนดอน

          สถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบหลายแห่งทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนให้เกิดการ ‘Reimagine’ หรือออกแบบการเรียนการสอนแบบนอกกรอบ แต่ละแห่งก็มีทิศทางของ‘การศึกษาจินตนาการใหม่’ (Education Reimagined) ที่แตกต่างกันไป บ้างก็มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล บ้างมุ่งเน้นที่การใช้นวัตกรรม หนึ่งในรูปแบบการศึกษาจินตนาการใหม่ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นก็คือ ‘ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง’  บทบาทของโรงเรียนและห้องเรียนในความหมายของการศึกษาจินตนาการใหม่จึงกลับทิศทางจากที่เคยเป็น คือโรงเรียนรับหน้าที่เป็น Learning Hub เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร เชื่อมโยงผู้เรียน ผู้สอน กับผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงพาผู้เรียนออกไปสัมผัสพื้นที่เรียนรู้จริง...

Read more

Ideal Organization…ถอดลักษณะ ‘องค์กรในอุดมคติ’

          เมื่อกล่าวถึง Ideal Organization หรือ ‘องค์กรในอุดมคติ’ เราไม่ได้หมายถึงลักษณะทางกายภาพหรือการออกแบบสภาพแวดล้อมในอาคารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมและแนวคิดขององค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนทำงาน งานวิจัยของ Rob Goffee and Gareth Jones ได้สอบถามและสัมภาษณ์หัวหน้าจำนวนหลายร้อยคนเกี่ยวกับองค์กรในอุดมคติเป็นเวลา 3 ปี พวกเขาได้รับความเห็นทั้งที่แตกต่าง และไปในทิศทางเดียวกัน...

Read more

Growth Mindset ทักษะองค์กรเพื่อสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

          ยังจดจำช่วงเวลาที่ไฟอยากทำงานลุกโชติช่วงกันได้ไหม เราเดินออกจากสถานศึกษาอย่างภูมิใจ ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยความมั่นใจว่าเส้นทางต่อไปเราจะมีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม พร้อมกับเติบโตในหน้าที่การงาน ได้เลื่อนขั้น ได้ร่วมงานกับคนเก่งๆ มีเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือสนับสนุน ได้แสดงความสามารถหรือออกความคิดเห็นของตัวเองอย่างเต็มที่           แต่ไม่นานเราก็ค้นพบความจริงที่ว่า องค์กรของเราไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่คิดไว้ เพราะหัวหน้าก็ไม่แม้แต่จะส่งเสริมหรือสนับสนุนไอเดียที่เราเสนอไป เราไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่าทำตาม เพื่อนร่วมงานก็ทนทำงานที่ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นได้เก่งเสียเหลือเกิน           ทำงานได้สักระยะ เราเริ่มทำงานตามที่คุ้นชิน ไม่อยากตัดสินใจหรือออกความเห็นใดๆ เพราะกลัวจะผิดพลาดและถูกตำหนิ...

Read more

สร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ที่ไม่ต้องอยู่แค่…ในห้องเรียน

          ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนที่ได้มาจากกระบวนการ Design Thinking จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนรู้หรือไม่  เจ้าของ ‘ต้นแบบ’ ต้องพิสูจน์ได้ว่า ผลผลิตเหล่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ ‘จินตนาการ’ แต่ยังสามารถ ‘ใช้งานได้จริง’ เมื่อผนวกกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถก ปะทะอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่ม การตกผลึกความคิดและการเรียนรู้ต่อยอดย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากเกินไป           จากกิจกรรมเวิร์กชอป “สร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ที่ไม่ต้องอยู่แค่...ในห้องเรียน” ในวันที่...

Read more

เปิดพรมแดนการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ไม่จำกัดอยู่ในห้องเรียน

วงเสวนาเรื่อง “เปิดพรมแดนการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ไม่จำกัดอยู่ในห้องเรียน” นำเสนอ 3 กรณีศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดที่มาและรูปแบบการสร้างพื้นที่เรียนรู้ซึ่งทะลุกรอบก้าวข้ามพื้นที่ห้องเรียน เริ่มจากการมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การคิดหาทางออกด้วยการลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก การสร้างแนวร่วมหรือเครือข่าย การขยายผลแนวคิดและทำให้เกิดความยั่งยืน ‘CoderDojo Thailand’ ชุมชนการเรียนรู้ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัว และมีความสนใจด้านการเขียนโค้ด จึงรวมตัวกันสร้างพื้นที่และกิจกรรมการเรียนรู้ขึ้นมาเองโดยใช้พื้นที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด ร้านกาแฟ และวัด จุดเน้นคือการเป็น...

Read more

เปิดพรมแดนการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ไม่จำกัดอยู่ในห้องเรียน

  https://youtu.be/04c3dhguZEg          “เปิดพรมแดนการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ไม่จำกัดอยู่ในห้องเรียน” วงเสวนาที่ชวนพูดคุยถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ในหลากหลายบริบท ในกิจกรรมเวิร์กชอป “สร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ที่ไม่ต้องอยู่แค่...ในห้องเรียน” วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล จัดโดย TK Park ร่วมกับ...

Read more

‘พูด’ เรื่องยากให้ฟังง่าย การสื่อสารความรู้ที่เริ่มต้นจากความสงสัยและการตั้งคำถาม

          ปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกออนไลน์ยุคปัจจุบัน คลิปวิดีโอคือวิธีการยอดนิยมในการสื่อสารเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นจากสื่อกระแสหลัก หรือแม้กระทั่งจากมือสมัครเล่น ผู้ชมคลิปวิดีโอผ่านสื่อก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ บทความ “55+ Video Marketing Facts, Stats & Trends in 2022” ได้กล่าวถึงสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับคลิปวิดิโอ เช่น งานวิจัยของ wyzowl...

Read more
Page 2 of 16 1 2 3 16

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก