คิด…เพื่ออนาคต ห้องสมุดแห่งใหม่ล่าสุดของสิงคโปร์ โดดเด่นด้วยพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและออกแบบการเข้าถึงสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย

32 views
April 27, 2023

คณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติของสิงคโปร์ (National Library Board หรือ NLB) กำหนดแผนแม่บทการพัฒนาห้องสมุดแห่งอนาคต (The Libraries of the Future) ครอบคลุมตั้งแต่ปี 2015-2030 รวมระยะเวลา 15 ปี มีการวางแผนปรับปรุงและสร้างห้องสมุดใหม่หลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ ห้องสมุดพังโกล (Punggol Regional Library) ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2023

คอนเซปต์สำคัญของห้องสมุดพังโกล คือ ส่งเสริม ‘การเข้าถึง’ (Accessibility) ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงทาง ‘กายภาพ’ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้บกพร่องทางร่างกาย การเข้าถึง ‘การเรียนรู้ตลอดชีวิต’ ของทุกเพศทุกวัย ด้วยเทคโนโลยีและการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประสบการณ์และความต้องการ รวมทั้งการเข้าถึง ‘ตัวตน’ ของพังโกลและสิงคโปร์ ผ่านนิทรรศการและทรัพยากรทางประวัติศาสตร์

ทั้งหมดนี้ ถูกจัดสรรไว้อย่างลงตัวภายในพื้นที่ 5 ชั้นของห้องสมุด ตัวอย่างไฮไลท์สำคัญ เช่น

โซนการเรียนรู้สำหรับเด็ก

ตั้งอยู่ในชั้นที่ 1 และ 2 มุ่งเน้นการเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ยกตัวอย่างเช่น Stories Come Alive ห้องจัดกิจกรรมเล่านิทานโดยใช้เทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟ (Immersive Technology) เพื่อสร้างประสบการณ์แสนสนุกและน่าตื่นเต้น TinkerTots บริการให้ยืมของเล่นที่เป็นสื่อส่งเสริมพัฒนาการ World and Us มุมหนังสือจากทั่วโลกเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และการย้ายถิ่นฐาน Storyteller Cove พื้นที่ให้เด็กสร้างสรรค์นิทานของตนเอง ทั้งการวาดภาพ ออกแบบแอนิเมชัน ทำงานประดิษฐ์เป็นพร็อพหรือเครื่องแต่งกายแฟนซี และ Spark!Lab™ พื้นที่จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหา ออกแบบโจทย์ท้าทาย กระตุ้นศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ด้วยความร่วมมือกับสถาบันสมิธโซเนียน

คิด…เพื่ออนาคต ห้องสมุดแห่งใหม่ล่าสุดของสิงคโปร์ โดดเด่นด้วยพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและออกแบบการเข้าถึงสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย
Stories Come Alive Room
Photo: National Library Board
คิด…เพื่ออนาคต ห้องสมุดแห่งใหม่ล่าสุดของสิงคโปร์ โดดเด่นด้วยพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและออกแบบการเข้าถึงสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย
Toy Library and Tinker Tots
Photo: National Library Board

คิด…เพื่ออนาคต ห้องสมุดแห่งใหม่ล่าสุดของสิงคโปร์ โดดเด่นด้วยพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและออกแบบการเข้าถึงสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย
Storyteller Cove
Photo: National Library Board
คิด…เพื่ออนาคต ห้องสมุดแห่งใหม่ล่าสุดของสิงคโปร์ โดดเด่นด้วยพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและออกแบบการเข้าถึงสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย
Spark!lab
Photo: National Library Board

บริการสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย

ห้องสมุดพยายามออกแบบพื้นที่และการให้บริการเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีความต้องการพิเศษสามารถใช้งานได้สะดวก เช่น การสร้างทางลาดระหว่างชั้นต่างๆ Borrow-n-Go หรือ ช่องยืมคืนหนังสือรองรับผู้ใช้วีลแชร์ ปุ่มคีย์บอร์ดขนาดใหญ่จำแนกการใช้งานตามสี เมาส์ซึ่งบังคับการเคลื่อนไหวบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น และคอลเลกชันหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลล์ จำนวนกว่า 3,000 รายการ นอกจากนี้ ยังมีร้านจำหน่ายขนมและเครื่องดื่ม ซึ่งให้บริการโดยพนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

เหตุผลที่ห้องสมุดพังโกลออกแบบบริการอย่างใส่ใจสำหรับผู้มีข้อจำกัดด้านสภาพร่างกาย เพราะเมื่อปี 2018 NLB ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการกลุ่มนี้ จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งอยากเห็นห้องสมุดในอนาคตคำนึงถึงความต้องการด้านการอ่านและการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางร่างกายมากขึ้น

คิด…เพื่ออนาคต ห้องสมุดแห่งใหม่ล่าสุดของสิงคโปร์ โดดเด่นด้วยพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและออกแบบการเข้าถึงสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย
Borrow n Go
Photo: National Library Board
คิด…เพื่ออนาคต ห้องสมุดแห่งใหม่ล่าสุดของสิงคโปร์ โดดเด่นด้วยพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและออกแบบการเข้าถึงสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย
Assisstive Technology
Photo: National Library Board
คิด…เพื่ออนาคต ห้องสมุดแห่งใหม่ล่าสุดของสิงคโปร์ โดดเด่นด้วยพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและออกแบบการเข้าถึงสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย
Artease Cafe ร้านจำหน่ายขนมและเครื่องดื่ม ซึ่งให้บริการโดยพนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
Photo: National Library Board

โซนการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่

ไม่เพียงมีพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ ทำงาน และใช้บริการคอมพิวเตอร์เท่านั้น ในชั้น 3 ยังมี Teenspace พื้นที่จัดเวิร์กชอปและงานเสวนาเพื่อจุดประกายการอ่านและการเรียนรู้เชิงลึก รวมทั้งพื้นที่พักผ่อนของอาสาห้องสมุด ตลอดจนส่วนจัดแสดงงานศิลปะจากโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

ในบริเวณชั้น 4 มี ExperienceIT พื้นที่สร้างเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ แบบอินเทอร์แอคทีฟ MakeIT พื้นที่สร้างสรรค์ผลงานและบริการเครื่องมือ เช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เครื่องตัดดิจิทัล หุ่นยนต์ และจักรเย็บผ้าดิจิทัล และพื้นที่ให้บริการผู้ประกอบการและฟรีแลนซ์ หรือ Launch ศูนย์ทรัพยากรธุรกิจ เวิร์กชอปและคลาสเรียนเพิ่มทักษะ บริการให้คำปรึกษา และข้อมูลแนวโน้มด้านการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ

ส่วนชั้น 5 เป็นพื้นที่เฉพาะในการจัดวงเสวนาหรือเวิร์กชอปเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ เช่น ความพร้อมทางดิจิทัล และศิลปะ โดยเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ไม่จำกัดช่วงวัย

คิด…เพื่ออนาคต ห้องสมุดแห่งใหม่ล่าสุดของสิงคโปร์ โดดเด่นด้วยพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและออกแบบการเข้าถึงสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย
ExperienceIT
Photo: National Library Board
คิด…เพื่ออนาคต ห้องสมุดแห่งใหม่ล่าสุดของสิงคโปร์ โดดเด่นด้วยพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและออกแบบการเข้าถึงสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย
MakeIT
Photo: National Library Board
คิด…เพื่ออนาคต ห้องสมุดแห่งใหม่ล่าสุดของสิงคโปร์ โดดเด่นด้วยพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและออกแบบการเข้าถึงสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย
Launch
Photo: National Library Board

พังโกล สตอรีส์ (Punggol Stories)

นิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟซึ่งชวนผู้ใช้บริการทำความรู้จักเมืองพังโกล โดยเดินชมนิทรรศการที่กระจายอยู่ในพื้นที่ชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 4 ประกอบด้วย Words That Move ที่นำบทกวีมาฉายเป็นภาพและเสียง ต่อมาคือ The Lens of Literature นำเสนอวรรณกรรมทางประวัติศาสตร์ช่วง 200 ปี ของพังโกล โดยได้รับความร่วมมือจากนักเขียนสิงคโปร์

ส่วนสุดท้าย คือ Punggol Stories at Singaporium นิทรรศการประวัติศาสตร์ที่ลำดับเรื่องราวไว้เป็นไทม์ไลน์เริ่มตั้งแต่การสร้างเมืองพังโกล จนถึงยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ NLB ยังได้นำคอลเลกชันประวัติศาสตร์คำบอกเล่า (Oral History) จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติสิงคโปร์มาถ่ายทอดให้ผู้ใช้บริการได้สัมผัส

คิด…เพื่ออนาคต ห้องสมุดแห่งใหม่ล่าสุดของสิงคโปร์ โดดเด่นด้วยพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและออกแบบการเข้าถึงสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย
Photo: National Library Board


ที่มา

บทความ “Five-Storey Punggol Regional Library Officially Opens Today” จาก nlb.gov.sg (Online)

บทความ “Punggol Regional Library Opens First Two Floors for Children to Read and Learn in New and Fun Ways” จาก nlb.gov.sg (Online)

บทความ “New Punggol library opens with special features for children, people with disabilities” จาก channelnewsasia.com (Online)

บทความ “Punggol Regional Library opens first two floors; features Calm Pods, Toy Library” จาก youthopia.sg (Online)

แหล่งชุมนุมความคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้
และห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงสังคม

                                                                                            

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก