Bakar Labs หยิบงานวิจัยลงจากหิ้ง สร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)

13 views
May 25, 2022

มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา วางเป้าหมายที่จะเปลี่ยนงานวิจัยเชิงวิชาการให้เกิดผลผลิตที่เป็นรูปธรรมในเชิงธุรกิจ และมีส่วนในการพัฒนา แก้ไขปัญหา หรือเปลี่ยนแปลงโลก มาตั้งแต่ปี 2006 จนถึงทุกวันนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการที่ดีที่สุดในโลก

รูปธรรมหนึ่งของความพยายามดังกล่าวคือการจัดตั้ง Bakar BioEnginuity Hub หรือเรียกสั้นๆ ว่า Bakar Labs เพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการและนักวิจัยด้านสะเต็ม (STEM) รุ่นใหม่ โดยมุ่งสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย สร้างสภาพแวดล้อมที่จุดประกายความคิดใหม่ๆ เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ท้าทายระดับโลก เช่น วิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด ความไม่มั่นคงทางอาหาร เน้นไปที่การเชื่อมโยงความรู้ข้ามศาสตร์ คือ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล

อาคารศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่สูง 5 ชั้น เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ที่ผ่านมา โดยปรับปรุงจากอาคาร Woo Hon Fai Hall ซึ่งเคยเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะเบิร์กลีย์ และหอจดหมายเหตุภาพยนตร์ Pacific Film Archive (PFA) มาก่อน มีพื้นที่ใช้สอยภายในกว่า 40,000 ตารางฟุต แบ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ ห้องทดลอง และที่นั่งทำงาน กระจายอยู่ในแต่ละชั้น สามารถรองรับนักวิจัยหรือผู้ประกอบการสตาร์ทอัปที่เข้ามาทำงานพร้อมกันได้เกือบร้อยราย เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เครื่องมือสำหรับการค้นคว้าวิจัย ทดลอง พัฒนาแนวคิด และการผลิต ที่ทันสมัย เพื่อรองรับและเพิ่มศักยภาพในการเริ่มต้นธุรกิจ

“การวิจัยเชิงนวัตกรรมไม่สามารถทำได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และในโรงรถเสมอไป ต้องใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง นี่คือสิ่งที่ Bakar Labs มอบให้กับสตาร์ทอัปที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีซับซ้อน” เอมี่ อี. เฮอร์ (Amy E. Herr) กรรมการบริหารของ Bakar Labs และศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ กล่าว

ห้องทดลองและห้องปฏิบัติการส่วนตัว มีขนาดตั้งแต่ 144 ถึง 329 ตารางฟุต แต่ถ้าหากบริษัทหรือนักวิจัยรายใดต้องการเช่าโต๊ะทำงานหรือห้องทดลองส่วนตัวที่เล็กกว่านั้น หรือบางคนอาจต้องการเช่าแค่โต๊ะที่นั่งเพียงตัวเดียว เพื่อเก็บตัวอย่างหรือผลิตภัณฑ์ทดลอง ก็สามารถทำได้ ความยืดหยุ่นอย่างอิสระนี้เอง ช่วยให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัปสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ด้วยวงเงินเพียงเล็กน้อย

ส่วนระเบียงโล่งซึ่งเคยใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ ถูกปรับใหม่ให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ ซึ่งผู้เช่าสามารถแบ่งปันทรัพยากรและการทำงานมาใช้ร่วมกันในบริเวณนี้ได้ ด้วยความเชื่อว่า การพูดคุยและได้นั่งทำงานร่วมกันเป็นบ่อเกิดของความคิดและการสร้างสรรค์

“การนั่งข้างใครสักคนมีค่าแค่ไหน? เมื่อคุณโน้มตัวและถามคนข้างๆ ว่า ‘เป็นอย่างไรบ้าง’ เมื่อนั้นคุณกำลังแบ่งปันข้อมูลให้แก่กันและกัน… มันเป็นการโต้ตอบกันตามธรรมชาติที่เปิดโอกาสไปสู่การสร้างเครือข่ายการทำงานและจุดประกายความคิดใหม่ๆ” เอมี่กล่าว

นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ผู้เช่าสามารถเข้าถึงได้แล้ว นักวิจัยและผู้ประกอบการหน้าใหม่ ยังจะได้รับการแนะนำและทำความรู้จักกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ รวมถึงบรรดาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ทั้งด้านการวินิจฉัยบำบัดโรค การสร้างเครื่องมือวิจัย เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร อีกทั้งทำเลซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงทรัพยากรบุคคลระดับหัวกะทิ สามารถเชื้อเชิญหรือขอคำปรึกษาจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก รวมถึงการเปิดรับสมัครนักศึกษาไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นอยากเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมงานได้

“เบิร์กลีย์เป็นผู้นำในกลุ่มมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ การจัดตั้ง Bakar Labs เป็นศูนย์บ่มเพาะนักวิจัยที่มีความหลากหลายรอบด้าน ทำให้นักวิจัยของเราไม่ใช่คนแปลกหน้าในธุรกิจเทคโนโลยี และช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรม และยังมีส่วนช่วยเพิ่มแรงงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในแคลิฟอร์เนีย” เรจิส เคลลี (Regis Kelly) ผู้อำนวยการ Bakar Labs กล่าว

แรนดี้ แคทส์ (Randy Katz) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวว่า ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการและนักวิจัย Bakar BioEnginuity Hub จะมีส่วนช่วยให้ระบบนิเวศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขยายผลไปสู่การสร้างนวัตกรรมในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

“การก่อตั้งศูนย์บ่มเพาะที่มีศักยภาพ จะเป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับการสร้างนวัตกรรมคลื่นลูกใหม่เข้ากับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะนำมาซึ่งประโยชน์ทางสังคมอย่างมหาศาล และจะเป็นเส้นทางในการขยายองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างมูลค่าในสังคม”

Bakar Labs หยิบงานวิจัยลงจากหิ้ง สร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)

วิดีโอนำชม Bakar BioEnginuity Hub (BBH)


ที่มา

บทความ “New bioresearch hub is sculpted from UC Berkeley’s brutalist former art museum” จาก berkeleyside.org (Online)

บทความ “Bakar BioEnginuity Hub: Berkeley’s bold new home for innovation, entrepreneurship” จาก news.berkeley.edu (Online)

บทความ “Entrepreneurship for good uc berkeley launches bakar bioenginuity hub” จาก dailycal.org (Online)

บทความ “Former UC Berkeley art museum building converted scientific research hub” จาก dailycal.org (Online)

บทความ “A first look inside UC Berkeley’s Bakar BioEnginuity Hub” จาก light.berkeley.edu (Online)

แหล่งชุมนุมความคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้
และห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงสังคม

                                                                                            

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก