TK Park website
TK Park website
ปัทมา เจริญกรกิจ

ปัทมา เจริญกรกิจ

นักหัดเขียนที่สนใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ สถาปัตยกรรม ชอบเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเชื่อในการเรียนรู้จากประสบการณ์

ย้อนประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวชาวสยาม: คนไทยเริ่มเที่ยวเมื่อไหร่และเที่ยวอย่างไร?

          การท่องเที่ยว หรือ Tourism ตามนิยามที่คนทั่วไปเข้าใจกันในปัจจุบันนั้น หมายถึงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความสุข ความสนุกสนาน หรือเดินทางเพื่อความรู้เป็นสำคัญ การท่องเที่ยวจึงมักสัมพันธ์กับแนวคิดสุขนิยม โดยแพร่หลายในสังคมตะวันตกอย่างน้อยตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน เริ่มจากกลุ่มผู้มีฐานะและชนชั้นสูงชาวโรมันที่เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การสปาและพักแรมที่รีสอร์ทริมชายฝั่งทะเล           ลักษณะดังกล่าวต่างจากสังคมรูปแบบจารีตของไทยในอดีตที่ทุกคนอยู่ภายใต้สังกัดมูลนาย ต้องมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางชัดเจน จะเป็นรูปแบบอิสระเพื่อความพึงใจของตนเองนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะถูกยึดโยงกับผู้ที่มีฐานานุศักดิ์สูงกว่า ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงถือได้ว่าเป็นของใหม่และสะท้อนความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างมีนัยสำคัญ...

Read more

ทำไมห้องสมุดยุคใหม่จึงใช้ ‘บอร์ดเกม’ เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้

          ฤดูร้อนปี 2562 วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันที่ห้องสมุดประชาชนเมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco Public Library: SFPL) ทุกคนนั่งบนเก้าอี้ที่มีแถบสีแตกต่างกัน เพื่อแบ่งตัวแทนพวกเขาออกเป็นชนชั้นต่างๆ ในสังคม ได้แก่ ชนชั้นล่าง กลาง และชนชั้นสูง นี่เป็นส่วนหนึ่งของ ‘เกมชีวิตในซานฟรานซิสโก: โชค ขาดทุน...

Read more

มีอะไรใน ‘พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมคาโดคาวะ’?

          อาคารรูปร่างแปลกตาราวกับป้อมปราการหินโบราณ กลมกลืนคล้ายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เรื่องราวและแรงบันดาลใจของมนุษย์ถูกหลอมรวมอยู่ภายใน ประกอบด้วยห้องสมุดที่มีหนังสือกว่า 50,000 เล่ม ห้องโถงที่มีชั้นหนังสือสูงกว่า 8 เมตร นิทรรศการศิลปะจากศิลปินชื่อดัง ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของประเทศญี่ปุ่น           พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมคาโดคาวะ (Kadokawa Culture Museum หรือ Kadokawa Musashino...

Read more

พิพิธภัณฑ์บ้านส่วยใน จากการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมสู่พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน

          เมื่อพิพิธภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ราชการ หรืออาคารที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างสวยงาม และนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเท่านั้น แต่ตั้งอยู่ในบ้านที่ยังมีการอยู่อาศัย ผู้ร่วมออกแบบและผู้นำชมคือเด็กๆ ที่พร้อมจะเล่าเรื่องราวของพวกเขา มีหลุมขุดค้นจำลองที่พร้อมให้ทุกคนมาสัมผัส และมีเจ้าของร่วมคือทุกคนในชุมชน           พิพิธภัณฑ์บ้านส่วยในคือตัวอย่างหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากหลายภาคฝ่าย บนแนวคิดของการสร้างพื้นที่เชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรม เพื่อนำองค์ความรู้กลับคืนสู่ชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคน ของดีบ้านส่วย ที่ผู้คนลืมเลือน           บ้านส่วย อยู่ห่างจากปราสาทหินพิมายประมาณ 2...

Read more

‘Melbourne Connect’ เชื่อมโยงคน+พื้นที่+ความรู้ จุดกำเนิดนวัตกรรม

          เมื่อกล่าวถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน Mixed-use Project เราอาจคุ้นเคยกับโครงการที่รวมเอาห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อการใช้ประโยชน์บนพื้นที่อย่างสูงสุด แต่ที่เมลเบิร์นได้มีโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานใหม่ของการออกแบบเพื่อสร้างศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสู่การสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้อย่างครบวงจร Melbourne Connect           Melbourne Connect เป็นโครงการพื้นที่สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของย่านนวัตกรรมแห่งเมลเบิร์น (Melbourne...

Read more

นิทานร้อยบรรทัด: ว่าด้วยความรักแห่งชาติในแบบเรียน

‘ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า’คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2502 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์           หลังการรัฐประหาร วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 ที่นำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำให้การเมืองการปกครองของไทย เข้าสู่รูปแบบเผด็จการอำนาจนิยม1 มีความพยายามพัฒนาประเทศให้ทันสมัย...

Read more

มูลบทบรรพกิจ แบบเรียนหลวงเล่มแรกในสมัยรัตนโกสินทร์

การปฏิรูปการศึกษา และการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรกในสยาม           ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงปรับปรุงประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศในทุกๆ ด้าน รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษา ดังทรงมีพระราชดำรัสว่า  “วิชาหนังสือเปนวิชาที่น่านับถือ แลเปนที่น่าสรรเสริญมาแต่โบราณ ว่าเปนวิชาอย่างประเสริฐ ซึ่งผู้ที่เปนใหญ่ยิ่ง นับแต่พระมหากษัตริย์เปนต้นจนตลอด ราษฎรพลเมืองสมควรแลจำเปนจะต้องรู้...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist