TK Park website
TK Park website
ปัทมา เจริญกรกิจ

ปัทมา เจริญกรกิจ

นักหัดเขียนที่สนใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ สถาปัตยกรรม ชอบเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเชื่อในการเรียนรู้จากประสบการณ์

บอร์ดเกมคาเฟ่ พื้นที่แห่งปฏิสัมพันธ์และการสร้างบทสนทนาของความเป็นมนุษย์

          บอร์ดเกมคาเฟ่ (Board Game Café) หรือร้านบอร์ดเกม เป็นอีกหนึ่งสถานที่ Hangout ที่น่าสนใจ ซึ่งช่วยให้ครอบครัว เพื่อนฝูง คู่รัก เจ้านายลูกน้อง คนเพิ่งรู้จักกัน หรือคนแปลกหน้า เข้ามาพบปะวิวาทะกันบนกระดาน ซึ่งเป็นพื้นที่ตรงกลาง ไม่ใช่บ้านหรือพื้นที่ส่วนตัวของใคร ด้วยกฎกติกาเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจสูงสุด และอยู่เหนือสถานะทางสังคม...

Read more

สื่อสารคุณค่ามรดกวัฒนธรรมข้ามยุคสมัย สร้างสรรค์อรรถรสใหม่ให้งานศิลป์สถาปัตย์

          ‘ต่อยอด I นอกกรอบ I ศิลปะไทย’ (Thai Art Beyond Boundaries) วัดภุมรินทร์ราชปักษี คือโครงการนำร่อง ในโครงการพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ (สู่สังคม) โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับภาคีวิจัยต่างๆ ร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อใช้ศักยภาพของมรดกวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน...

Read more

‘สิงคโปร์ดิจิทัล’ มุ่งสู่สังคมใหม่ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

          จากสภาวะปัจจุบันที่เทคโนโลยีและโลกดิจิทัลพัฒนาอย่างก้าวกระโดด การนิ่งเฉยหรือไม่มีแผนรองรับที่ดีพอ อาจทำให้บางประเทศตกขบวนรถไฟความเร็วสูงที่กำลังมุ่งหน้าสู่ความท้าทายใหม่ๆ           สิงคโปร์ คือหนึ่งในประเทศที่วางแผนรับมือความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้แต่เนิ่นๆ โดยมีนโยบายผลักดันประเทศสู่การเป็น ‘Smart Nation’ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการส่งเสริมเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากร           ในปี 2016 รัฐบาลสิงคโปร์ได้เปิดตัว Infocomm Media Development...

Read more

ห้องสมุดฝรั่งเศส บทบาททางสังคมกับเหตุผลของการมีอยู่

          ปัจจุบัน ห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เก็บรักษาหนังสือหรือพื้นที่อ่านอีกต่อไป แต่อยู่ในฐานะผู้ให้บริการและสร้างประสบการณ์ทางวัฒนธรรม บางแห่งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพลเมืองด้วย           ในประเทศฝรั่งเศส ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมา เริ่มจากห้องสมุดไม่กี่แห่ง ก่อนจะขยายไปยังห้องสมุดแห่งอื่นๆ ในประเทศอย่างต่อเนื่อง กล่าวเฉพาะเรื่องของทรัพยากร ห้องสมุดแบบดั้งเดิมหลายแห่งพัฒนาเป็น ‘ห้องสมุดมัลติมีเดีย’ ซึ่งมีทั้งหนังสือเล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศครบวงจร มีสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของคนยุคใหม่ ทั้งภาพยนตร์...

Read more

เปิดขอบฟ้าใหม่ของการเรียนรู้สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

          จะเป็นอย่างไร หากการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ วรรณกรรม สามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จากเดิมที่ต้องอาศัยการท่องจำและจินตนาการเป็นหลัก           ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีเสมือนจริง (Immersive Technology) ถูกนำมาปรับใช้ในแวดวงการศึกษาอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยการจำลองโมเดลต่างๆ ตั้งแต่อนุภาคเล็กจิ๋วในร่างกาย โครงสร้างสถาปัตยกรรม ไปจนถึงแบบจำลองอวกาศ           ทว่าอีกมุมหนึ่ง...

Read more

‘เมืองแห่งการเรียนรู้’ พัฒนาคนพัฒนาเมืองให้ก้าวไกลไปแข่งโลก

          ช่วงไม่กี่ทศวรรษมานี้ คำว่า ‘เมืองการเรียนรู้’ (Learning City) หรือ ‘เมืองความรู้’ (Knowledge City) ได้รับความสนใจมากขึ้น ในฐานะองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ ปัจจุบันมีหลายเมืองที่พยายามผลักดันแนวคิดดังกล่าวให้เป็นจริง และสามารถสร้างสรรค์เมืองความรู้ที่มีเอกลักษณ์และเป็นตัวของตัวเอง แก้ไขจุดอ่อนต่อยอดจุดแข็งของเมืองจนกลายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง           องค์การยูเนสโก มีโครงการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองที่เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับภาคประชาสังคม ชื่อว่าโครงการ The...

Read more

‘Urban 95’ เมืองที่ดีสำหรับเด็ก คือเมืองที่ดีสำหรับทุกคน

          จะเป็นอย่างไรหากวันหนึ่ง เราต้องอาศัยอยู่ในเมืองหรือชุมชนที่คุ้นเคยด้วยความสูงเพียง 95 เซนติเมตร ซึ่งเป็นความสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 3 ขวบที่มีสุขภาพดี เราจะคิดทำอะไรให้แตกต่างไปจากเดิม หรืออยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างภายในเมืองให้เป็นมิตรกับเรามากขึ้น ตั้งแต่การจะจัดระเบียบพื้นที่ละแวกบ้าน พื้นที่สาธารณะ การคมนาคมขนส่ง การดูแลสุขภาพ และบริการสาธารณะต่างๆ           นี่คือคำถามเดียวกับโครงการ Urban 95 โดยมูลนิธิ...

Read more

ห้องสมุดประชาชนไถหนาน จิ๊กซอว์เมืองแห่งการอ่าน รากฐานเมืองเศรษฐกิจความรู้

          เมืองไถหนานเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่ช่วงการค้าขายทางทะเลของชาวยุโรป ในศตวรรษที่ 17 ผ่านช่วงการปกครองของราชวงศ์ชิง และการตั้งถิ่นฐานของญี่ปุ่นในช่วงต้นทศวรรษ 1900 ทำให้มีมิติของวัฒนธรรม ผู้คน และประเพณีที่หลอมรวมกันอย่างหลากหลาย ปัจจุบันเมืองไถหนานกำลังพัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลางในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยมีห้องสมุดประชาชนไถหนาน ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นหมุดหมายสำคัญ           ห้องสมุดประชาชนเมืองไถหนาน สาขาหลัก (Tainan Public Library)...

Read more

โกลด์โคสต์ เมืองความรู้และสุขภาพ คุณภาพเมือง เพิ่มคุณภาพคน

          ‘เมืองความรู้’ คือเมืองที่พัฒนาบนฐานความรู้ (knowledge based urban development) ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงความรู้ของพลเมือง มีความสามารถในการเพิ่มมูลค่าและดึงดูดการลงทุนในธุรกิจความรู้ ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัย พลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่เข้าถึงได้ ซึ่งจำเป็นต้องมี ‘พื้นที่’ สำหรับพบปะ สอบถาม และแลกเปลี่ยนความรู้ มีความร่วมมือทางสังคม เศรษฐกิจ...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก

Add New Playlist