Tag เมืองแห่งการเรียนรู้

The Laundromat Project: เปลี่ยนคนแปลกหน้าให้เป็นเพื่อนบ้าน เติมชีวิตให้ย่านด้วยศิลปะใน ‘ร้านซักรีด’

          เมื่อย่านที่เราเติบโต พักผ่อน และเป็นจุดสตาร์ทกิจกรรมในทุกๆ วัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เมื่อนั้นเราอาจพบว่าความเชื่อมโยงระหว่างเรา พื้นที่ และเพื่อนบ้านย่านเดียวกันค่อยๆ ลดน้อยลงไปทุกที จนบางครั้ง การ ‘ซักผ้า’ กิจกรรมแสนหน่ายที่ใครก็เลี่ยงไม่ได้ อาจเป็นกิจกรรมเพียงไม่กี่อย่างที่ตัวเราและเพื่อนบ้านในละแวก (ไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จัก) ต้องทำเหมือนๆ กัน           เศรษฐกิจจะดีจะแย่ ต้องเผชิญโรคระบาดอีกกี่ครั้ง หรือรัฐบาลจะเป็นใคร การซักผ้าจะรวมใจเราไว้เสมอ             แม้อ่านแล้วจะคล้ายเป็นความคิดเชิงตัดพ้อ แต่ในโลกนี้มีบางพื้นที่ที่การซักผ้าเชื่อมโยงผู้คนไว้ได้จริงๆ ทั้งยังขยายผลอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ไล่ไปตั้งแต่การสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้คนในย่าน และสร้างกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของคนได้ด้วย            เรากำลังพูดถึง The Laundromat Project (LP) องค์กรศิลปะที่ก่อตัวขึ้นในมหานครนิวยอร์ก องค์กรนี้เริ่มต้นจากการเป็นโปรเจกต์เล็กๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยน ‘คนแปลกหน้า’…

Creatorsgarten ชุมชนคนเนิร์ดที่สนุกกับไอเดียสร้างสรรค์ สวนสวรรค์ของ Creative Technologist

Creatorsgarten กลุ่มคนเนิร์ดที่เชื่อว่าการแชร์ความรู้เปลี่ยนแปลงสังคมได้

          ย้อนกลับไปเมื่อ 7 ปีก่อน เด็กชายวัย 15 ปีคนหนึ่งตัดสินใจหันหลังให้กับการศึกษาในระบบ เพื่อทุ่มเทความสนใจกับงานสายโปรแกรมเมอร์ที่เขาชื่นชอบ และเอาจริงเอาจังถึงขั้นเดินทางไปทำงานที่สหรัฐอเมริกา นั่นคือเรื่องราวของ ภูมิ-ภูมิปรินทร์ มะโน หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Creatorsgarten ซึ่งนอกจากจะมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองแล้ว ในช่วงวัยค้นหาตัวเอง ภูมิยังเข้าไปมีส่วนร่วมกับหลากหลายกิจกรรมในแวดวงโปรแกรมเมอร์ ทั้ง Meetup และค่ายต่างๆ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ อย่างเช่นค่าย Junior Webmaster Camp ที่จัดโดยชมรมเยาวชนผู้ดูแลเว็บไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้เขาได้พบกับผู้คนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน จนนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและริเริ่มทำโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากมาย           การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ภูมิได้รู้จักกับ ปั๊บ-ชยภัทร อาชีวระงับโรค เพื่อนรุ่นเดียวกันที่มีขอบเขตความสนใจหลากหลาย ตั้งแต่ภาษาศาสตร์ไปจนถึงโลกอวกาศ ปั๊บเคยเป็นนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ ที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเลือกทางเดินอื่นที่ตรงกับแนวทางการเรียนรู้ในแบบที่ต้องการมากกว่า           เมื่อได้ร่วมงานกันทั้งคู่ก็พบว่าพวกเขามีความสนใจร่วมกันคือการนำเทคโนโลยีมาสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม…

Smart City, Smart Learning เมืองอัจฉริยะและรูปแบบการเรียนรู้หลังยุคโควิด

Smart City, Smart Learning เมืองอัจฉริยะและรูปแบบการเรียนรู้หลังยุคโควิด

“ถ้าเมืองฉลาดแต่คนไม่ฉลาด ก็คงไปด้วยกันไม่ได้ ขณะเดียวกัน ถ้าคนฉลาดแต่เมืองไม่ได้รับการพัฒนาให้ฉลาดด้วย ก็คงมีปัญหาไม่แพ้กัน การจะรักษาข้อดีของเมืองให้คงอยู่ และแก้ไขข้อเสียของเมืองให้หมดไป ต้องมีคนที่กล้าคิด กล้าทำ และฉลาดขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมืองฉลาดขึ้น” อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้ง COVID-19 ได้ผลักดันให้โลกใบนี้มีลักษณะแบบ Convergence คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและดิจิทัลรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้มนุษย์สามารถมีรูปแบบชีวิตได้ตามที่ตนต้องการ โดยไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งที่เป็นกายภาพเสมอไป รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ให้ดีกว่าเดิม จากแนวคิดเรื่อง ‘Flow’ ของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน-ฮังกาเรียน Mihaly Csikszentmihalyi ซึ่งเสนอว่า มนุษย์จะเรียนรู้ได้เร็ว ลื่นไหล และทำสิ่งต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเกิดความสมดุลระหว่างระดับความยากของงานและระดับทักษะที่ตนมี แนวคิดนี้สามารถประยุกต์เป็นแนวทางเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ชาญฉลาด ได้แก่ การเอาตัวเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ (Immersive) การเรียนรู้โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้เทคนิคของเกมในการเรียนรู้ (Gamification) และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถช่วยเติมเต็มการเรียนรู้เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น…

Knowledge-based City Remaking เมืองการเรียนรู้แห่งอนาคต

Knowledge-based City Remaking เมืองการเรียนรู้แห่งอนาคต

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center – UddC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำวิจัยว่าด้วยการสร้างเมืองบนฐานความรู้ โดยวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดของประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ตามแนวทางของยูเนสโก นิยามของเมืองแห่งการเรียนรู้ แบบเข้าใจและสื่อสารง่ายๆ คือ เมืองที่ผู้คนสามารถหาคำตอบในสิ่งที่อยากรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยเมืองมีบทบาทสนับสนุนการจัดหาสาธารณูปการด้านการเรียนรู้ การพัฒนาเมืองให้เอื้อต่อการเรียนรู้ กรณีตัวอย่างในต่างประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนเมืองด้วยเศรษฐกิจฐานความรู้ มักเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้และวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็ง มีอำนาจในการจัดการการเมืองของตน มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น ประชาสังคมเข้มแข็ง และผู้คนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่าย ในการประยุกต์แนวคิดเรื่องเมืองแห่งการเรียนรู้มาใช้ในประเทศไทย ความท้าทายที่สำคัญคือโครงสร้างการบริหารจัดการเมืองที่รวมศูนย์และแยกส่วน การตัดสินใจเชิงนโยบายสำคัญมักมาจากระดับที่สูงกว่าระดับเมือง ผลคือเกิดการกระจุกตัวของแหล่งเรียนรู้อยู่ในบางพื้นที่ นอกจากนี้ การพัฒนาเมืองส่วนใหญ่มักยึดการดำเนินงานตามพันธกิจ ซึ่งอาจไม่ได้สอดคล้องกับเรื่องการเรียนรู้ รวมทั้ง ขาดแพลตฟอร์มในการเก็บแล้วและกลั่นความรู้ในระดับย่าน ฟัง… การบรรยายเรื่อง “Knowledge-based City Remaking เมืองการเรียนรู้แห่งอนาคต” บรรยายโดย…

Okayama Project สร้างทั้งเมืองให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเด็ก

Okayama Project สร้างทั้งเมืองให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเด็ก

          จังหวัดโอกายามะ ประเทศญี่ปุ่น มีประชากรราว 720,000 คน อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 700 กิโลเมตร เมืองขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่แห่งนี้อยู่ในเขตภูมิอากาศอบอุ่นเหมาะต่อการอยู่อาศัย รอดพ้นจากวิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งรุนแรงมาตลอด ไม่ว่าจะเป็น พายุไต้ฝุ่น หรือแผ่นดินไหว           นอกจากนี้ โอกายามะยังเข้าร่วมเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ (UNESCO Learning City) และส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD) อย่างเข้มแข็ง ด้วยการใช้ระบบ ‘Whole City’ หรือให้ทั้งเมืองเป็นเหมือนห้องเรียนธรรมชาติของเด็กๆ มาตั้งแต่ปี 2015 จนเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบด้าน ESD ให้กับเมืองอื่นๆ ในญี่ปุ่น           การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโอกายามะ…

‘เมืองการเรียนรู้’ เกาหลีใต้

‘เมืองแห่งการเรียนรู้’ เกาหลีใต้

          ในอดีต ‘เกาหลีใต้’ เคยเป็นประเทศล้าหลังและยากจน แต่ด้วยระยะเวลาเพียงหนึ่งชั่วอายุคน กลับสามารถไต่ลำดับทางเศรษฐกิจขึ้นไปเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มิหนำซ้ำยังผลิตซอฟต์พาวเวอร์ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก           ความสำเร็จของประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วย ปาฏิหาริย์ หรือการกระทำอันฉาบฉวยไหลไปตามกระแส แต่เบื้องหลังนั้นมาจากการวางระบบโครงสร้างการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนในประเทศอย่างมุ่งมั่นจริงจัง หนึ่งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพคน มาจากการสร้าง ‘เมืองแห่งการเรียนรู้’ ให้กระจายไปทั่วประเทศ กวางมยอง เมืองการเรียนรู้แห่งแรกของประเทศ ที่ทำให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องปกติได้ทุกที่ทุกเวลา พาจู เมืองศูนย์รวมหน่วยงานและผู้ประกอบการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร มีทั้งห้องสมุด แกลลอรี และพิพิธภัณฑ์ กับเป้าหมายเป็นศูนย์กลางสิ่งพิมพ์แห่งเอเชีย  โอซัน เมืองแห่งการเรียนรู้ 100 ปี ที่รวมพลเมืองและการเรียนรู้ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซูวอน ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กและผู้สูงวัย ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเมือง นัมยังจู 1-2-3 Lifelong Learning Infrastructure เข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมและเป็นมิตร…

เกาหลีใต้ : ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่มหาอำนาจด้าน Soft Power

เกาหลีใต้ : ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่มหาอำนาจด้าน Soft Power

          ภาพในอดีตเมื่อ 50 กว่าปีก่อนอาจทำให้หลายคนไม่เชื่อสายตาว่า ‘เกาหลีใต้’ จะกลายเป็นประเทศที่ใครๆ ต่างรู้จักและหยิบยกมาเป็นตัวอย่างของชาติที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะการส่งออก Soft Power ที่ไปได้ไกลทั่วโลก           เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยโชคหรือปาฏิหาริย์เลยแม้แต่น้อย ทว่าเป็นความจริงจังในการเปลี่ยนประเทศด้วยการใช้อาวุธสำคัญอย่างความรู้ ผ่านยุทธศาสตร์ชาติที่ตั้งใจสร้างเกาหลีใต้เป็น ‘สังคมฐานความรู้’ (Knowledge base society) ต่างหาก           เพื่อให้เห็นภาพยิ่งขึ้นว่าประเทศเกาหลีใต้จริงจังกับเรื่องนี้แค่ไหน ต้องเล่าย้อนไปถึงเป้าหมายการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ของ UNESCO เพื่อพัฒนาพลเมืองในประเทศต่างๆ ผ่านแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ที่เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ควรจำกัดช่วงวัย ยิ่งในวันที่ทักษะต่างๆ อาจหมดอายุไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนจึงควรมีพื้นที่ให้ได้เรียนรู้เพื่อสร้างทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา            ซึ่งโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้นี้ มีการรับสมัครสมาชิกใหม่อย่างสม่ำเสมอ…

UNESCO GNLC: Empowering Civil Society, Strengthening Local Community

          วีดิทัศน์ เรื่อง “UNESCO GNLC: Empowering Civil Society, Strengthening Local Community” บรรยายโดย คริสตินา ดรูวส์ (Christina Drews) Programme Specialist, UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) ประเทศเยอรมนี บันทึกในโอกาสการประชุม TK Forum 2022 หัวข้อ “Learning City and Lifelong Learning Ecosystem”           ความท้าทายเกี่ยวกับสภาพสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มาพร้อมกับความเติบโตของเมืองต่างๆ ทั่วโลก…

ประสบการณ์และข้อคิดจากเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ UNESCO GNLC แห่งแรกของไทย

นายวันชัย จงสุทธานามณี

          วีดิทัศน์ เรื่อง “ประสบการณ์และข้อคิดจากเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ UNESCO GNLC แห่งแรกของไทย” บรรยายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย บันทึกในโอกาสการประชุม TK Forum 2022 หัวข้อ “Learning City and Lifelong Learning Ecosystem”           เทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก เมืองแรกในประเทศไทย ที่ผ่านมามีการริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกกลุ่ม เช่น เกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย พลังงานทางเลือก ภูมิปัญญาสมุนไพร การส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัล ฯลฯ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ห้องเรียนธรรมชาติ ‘คีรีชัย…

แหล่งชุมนุมความคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้
และห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงสังคม

                                                                                            

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก