TK Park website
TK Park website
วัฒนชัย วินิจจะกูล

วัฒนชัย วินิจจะกูล

นักอ่านเจนเอ็กซ์ รังเกียจการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมและวัฒนธรรมอำนาจนิยมทุกรูปแบบ อดทนอ่านงานวิชาการได้ดี แต่ไม่ค่อยมีปัญญาสังเคราะห์เอามาใช้

ความล้มเหลวของ “หมู Ookbee” บทเรียนจากความย่อยยับที่อยากแบ่งปัน

ถ้าลงทุนทำธุรกิจไป 150 ล้าน แล้วเจ๊งยับใน 18 เดือน! คุณจะท้อแท้สิ้นหวัง หยุดฝัน หรือสรุปหาบทเรียนแล้วลุกขึ้นเดินหน้าต่อ? หมู – ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัทอุ๊คบี (Ookbee) ไม่อายที่จะบอกเล่าถึงความความล้มเหลวในการทำธุรกิจ เพราะมองว่าความผิดพลาดล้มเหลวที่ผ่านมาคือประสบการณ์อันแสนล้ำค่าที่อยากแบ่งปันให้คนอื่นรับรู้ เพื่อจะได้เป็นแรงผลักดันให้สตาร์ทอัพรุ่นใหม่เดินหน้าลงมือทำตามความคิดที่เชื่อ โดยก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญซึ่งคอยรบกวนอยู่ภายในจิตใจของนักเริ่มต้นทุกราย

Read more

แกะรอย NLB Labs กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมห้องสมุดสิงคโปร์

จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์นวัตกรรมห้องสมุดของสิงคโปร์ มาจากการก่อตั้งหน่วยงานสนับสนุนงานด้านการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดขึ้นโดยเฉพาะ เรียกชื่อว่า NLB Labs โดยมีศูนย์นวัตกรรมห้องสมุด (Library Innovation Centre – LIC) ทำหน้าที่สร้างต้นแบบและพิสูจน์สมมุติฐานก่อนที่จะนำมาปรับใช้จริงกับห้องสมุดในสิงคโปร์ ส่งผลให้ภายในระยะเวลาประมาณ 20 ปี ห้องสมุดสิงคโปร์เปลี่ยนสภาพจากห้องสมุดล้าสมัย ใช้แรงงานคนเป็นหลัก และให้บริการประชาชนได้ไม่ทั่วถึง ปัจจุบันกลายมาเป็นห้องสมุดที่มีมาตรฐานสากลระดับแนวหน้าของโลก

Read more

แนะนำหนังสือ inGenius …ความล้มเหลวคือก้าวแรกของความสร้างสรรค์

หนังสือ “วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก” หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “inGenius” ของ Tina Seelig บอกเล่าถึงห้องเรียนที่สุดแสนมหัศจรรย์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด พร้อมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของผู้คนและผู้ประกอบการทั่วโลก ที่เติบโตขึ้นจากความกล้าที่จะคิดและทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น หัวใจสำคัญของกระบวนการสอนความคิดสร้างสรรค์ก็คือ การให้นักศึกษารู้จักเผชิญหน้ากับความเสี่ยง ลองล้มเหลวอย่างรวดเร็ว และเรียนรู้จากประสบการณ์ สอนให้รู้จักการใช้เครื่องมือโดยตั้งสมมุติฐานที่ท้าทาย เพื่อจะได้ลองผสมผสานไอเดียหรือปรับมุมมองต่อปัญหา รวมทั้งสอนให้รู้จักที่จะตั้งคำถามที่ถูกต้อง เพราะคำถามที่ผิดจะไม่มีวันนำไปสู่คำตอบที่ถูก

Read more

10 ภาวะผู้นำ 4 รูปแบบห้องสมุด: หลักสูตรที่วิชาบรรณารักษ์ไม่ได้สอน

การบริหารจัดการและรูปแบบภาวะผู้นำ เป็นสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนโอกาสให้นวัตกรรมเติบโตและงอกงาม ผู้นำหรือผู้บริหารห้องสมุดจะต้องปลดปล่อยพรสวรรค์ของบุคลากร พร้อมกับควบคุมพรสวรรค์ที่หลากหลายเหล่านั้นให้สอดประสานกันจนเกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ คิมเบอร์ลี่ แมทธิวส์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนไมอามี่-เด๊ด สหรัฐอเมริกา มีแนวคิดว่าการสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมจำเป็นต้องมีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ และสรุปคุณสมบัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไว้ 10 ประการ ทั้งนี้ การส่งเสริมนวัตกรรมในห้องสมุด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงจุดที่องค์กรยืนอยู่ว่าเป็นองค์กรประเภทไหน ซึ่งคิมเบอร์ลี่แบ่งประเภทห้องสมุดออกเป็น 4 ประเภท

Read more

ชำแหละการศึกษาจีน

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้ขึ้นแท่นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจของโลก ทั้งยังทำสถิติครองอันดับหนึ่งในการสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ทั้ง 3 วิชา ทำให้หลายชาติหันมามองหาบทเรียนแห่งความสำเร็จจากจีน ทว่า ศาสตราจารย์หย่ง เจ้า จากมหาวิทยาลัยโอเรกอน กลับกระเทาะมายาคติว่าด้วยความสำเร็จทางการศึกษาจีน ซึ่งมีทั้งด้านที่ดีที่สุดและเลวที่สุด ไว้ในหนังสือ 2 เล่ม คือ ผู้เรียนที่มีความเป็นสากล (World...

Read more

21 กันยา วันห้องสมุดเพื่อสันติภาพ

วันห้องสมุดเพื่อสันติภาพ หรือ Libraries for Peace Day ตรงกับวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น “วันสันติภาพสากล” คือวันที่ 21 กันยายนของทุกปี มีหลักคิดว่าห้องสมุดควรมีจุดมุ่งหมายให้ผู้คนเข้าถึงความรู้อย่างไม่มีข้อจำกัดและไม่แบ่งแยก เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถใช้ความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและพัฒนาจิตใจ ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือสันติภาพของมวลมนุษยชาติ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วโลกและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ให้รับรู้อย่างกว้างขวาง คือเว็บไซต์ librariesforpeace.org

Read more

เมื่อหนังสือถูกจองจำ เสรีชนจึงต้องทน ‘ปิดตาอ่าน’

สัปดาห์หนังสือต้องห้าม (Banned Books Week) เป็นงานรณรงค์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1982 ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน ริเริ่มโดยสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association – ALA) และองค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) เพื่อแสดงจุดยืนด้านเสรีภาพในการอ่าน เนื่องมาจากมองเห็นความสำคัญของการปกป้องหนังสือที่มีเนื้อหาขัดกับมุมมองแบบอนุรักษ์นิยมของสังคมหรือทัศนะที่คนทั่วไปไม่ยอมรับ...

Read more

จาก MOOC ถึง Thai MOOC ช่วยกันทำความเข้าใจ เพื่อการศึกษาสำหรับทุกคน

MOOC (Massive Open Online Course) หมายถึง ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน ซึ่งมีลักษณะให้เข้าเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนคน เป็นระบบเปิดให้กับทุกคนที่อยากเรียนจะต้องได้เรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน ปี 2560 Thai MOOC เริ่มเปิดสอนอย่างเป็นทางการ จัดทำเนื้อหาโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยกว่า 40 แห่ง มีรายวิชาแล้วกว่า 150...

Read more

ลูกติดจอ พ่อแม่ถูกปรับ – Book กับ eBook อะไรกรีนกว่ากัน ?

ประเทศไต้หวันผ่านกฎหมายห้ามเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยสิ้นเชิง เช่น โทรทัศน์ ไอแพด และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หากพบว่ามีผู้ปกครองเด็กฝ่าฝืนอาจได้รับโทษปรับสูงถึง 50,000 บาท และระบุว่าผู้ปกครองต้องควบคุมให้บุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี “ต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม” กับอุปกรณ์เหล่านี้ ในแวดวงการอ่านมีการถกเถียงกันว่า หนังสือกระดาษกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อะไรกรีนกว่ากัน? Book Industry...

Read more
Page 14 of 15 1 13 14 15

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก

Add New Playlist