TK Park website
TK Park website
วัฒนชัย วินิจจะกูล

วัฒนชัย วินิจจะกูล

นักอ่านเจนเอ็กซ์ รังเกียจการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมและวัฒนธรรมอำนาจนิยมทุกรูปแบบ อดทนอ่านงานวิชาการได้ดี แต่ไม่ค่อยมีปัญญาสังเคราะห์เอามาใช้

‘ทำงานแบบเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วม ใช้ความคิดสร้างสรรค์’ คือ DNA ของคน กศน.

          จนถึงวันนี้ ใครที่มีภาพจำหน่วยงานอย่าง กศน. ว่าเป็นองค์กรรัฐที่ทำเรื่องการศึกษานอกโรงเรียน ควรต้องคิดใหม่ เพราะภารกิจของ กศน. ไม่ได้มีเพียงแค่การส่งเสริมสนับสนุนให้คนรักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาได้มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับคนอื่นเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การส่งเสริมอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทั้งประเทศ อีกด้วย           ภารกิจอันใหญ่โตกว้างขวางเช่นนี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่หน่วยงานเพียงแห่งเดียวจะสามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด มีเพียงหนทางเดียวคือจะต้องทำงานแบบเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม บวกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มากที่สุด เพื่อทลายข้อจำกัดและอุปสรรคทุกประเภท          ...

Read more

Storytelling : การจัดการความรู้ด้วย ‘เรื่องเล่าเร้าพลัง’

          การเล่าเรื่องหรือเรื่องเล่าเร้าพลัง (Storytelling) เป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งใช้ในการจัดการความรู้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อค้นหาบทเรียนและปัจจัยความสำเร็จจากเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่อง           Storytelling เป็นเทคนิคในการดึงความรู้ที่ฝังลึกในตัวตน (Tacit Knowledge) ซึ่งอธิบายและแปลงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือตัวเลขได้ยาก ให้กลายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) สกัดเป็นความรู้ที่สามารถบันทึกและเก็บรวบรวมหรือถ่ายทอดได้ โดยทั่วไปมักเลือกเรื่องราวที่เป็นความสำเร็จหรือ Success Story เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ...

Read more

รื้อสร้างทักษะใหม่ในโลกยุคพลิกผัน

          สภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum (WEF) ได้จัดทำรายงาน Future of Jobs Report 2020 ระบุว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2568) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ โดยมี...

Read more

เด็กคือเจ้าของอนาคต โลกให้ความสำคัญกับแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก

          พิพิธภัณฑ์ศิลปะเด็กนานาชาติ ที่นอร์เวย์ พิพิธภัณฑ์ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน ที่เดนมาร์ก บุงโกะและห้องสมุดเด็กโตเกียว ที่ญี่ปุ่น ห้องสมุดปาฏิหาริย์ ที่เกาหลีใต้ เป็นตัวอย่างรูปธรรมซึ่งชี้ให้เห็นว่าหลายประเทศในโลกต่างให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์พัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้และการแสดงออกอย่างอิสระ เพราะ “เด็กมีสิทธิที่จะสร้างศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของตนเอง”           ‘ผู้ใหญ่’ หลายประเทศในโลกใบนี้...

Read more

เปลี่ยนโลกการเรียนรู้ของไทยให้ทันโลก

          เป็นเวลา 20 ปีแล้วที่โลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นับเป็นห้วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากมาย เกิดนวัตกรรมจำนวนมากที่ผู้คนในศตวรรษก่อนเพียงแค่ได้จินตนาการ ในขณะที่หลายสิ่งซึ่งเคยดำรงอยู่มายาวนานกลับสูญสิ้นสลายหายไป           แน่นอนว่าโลกของเรานั้นไม่เหมือนเดิม เราต่างก็มีชีวิตอยู่ในโลกที่แวดล้อมไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีคนเรียกสั้นๆ ว่า VUCA คือ ผันผวน (Volatile) ไม่แน่นอน (Uncertain) ซับซ้อน...

Read more

ห้องสมุดยุคใหม่ พื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

          นับตั้งแต่ย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544 - 2563) ห้องสมุดในหลายประเทศต่างล้มหายตายจากไปนับพันแห่ง เฉพาะในอังกฤษประเทศเดียวมีห้องสมุดปิดตัวไปเกือบ 800 แห่งในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2553 - 2562) แต่ในห้วงเวลาเดียวกันนี้ก็ได้ให้กำเนิดห้องสมุดยุคใหม่ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ที่มีแนวคิดแหวกแนว รูปลักษณ์และการออกแบบเพื่อใช้งานหลากหลาย...

Read more

โครงสร้างสังคมวัฒนธรรมที่ล้าหลังเป็นอุปสรรคต่อการสร้างทักษะอนาคตและนิเวศการเรียนรู้

          เป้าหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือการที่บุคคลสามารถกำกับการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Self-Directed Learning) เป็นคนรักการเรียนรู้ (Love to Learn) และมี Growth Mindset           อาจเรียกสั้นๆ ว่าเป็นคน ‘คิดเป็น’ หรือ ‘รู้จักคิด’           จริงอยู่...

Read more

ปิดหรือปรับปรุง? ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ คำถามถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยที่พึงมีต่อสังคม

          ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หนังสือกว่า 30,000 เล่มกำลังถูกโยกย้ายระหกระเหินไปยังสถานที่แห่งใหม่ พื้นที่การเรียนรู้เดิมจะแปลงโฉมเป็นพื้นที่การทำงานร่วมกัน พื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิด ตามสมัยนิยม           แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมมีผู้ไม่เห็นด้วย ท่ามกลางคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับห้องสมุดทั่วโลก รวมทั้งห้องสมุดของไทย แต่การเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดมหาวิทยาลัยนั้นมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนกว่าการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดประเภทอื่น เพราะมันถูกตั้งคำถามที่เชื่อมโยงถึงปรัชญาและบทาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคม           การปิดห้องสมุดหนึ่งๆ ไม่ใช่หมายความว่า ‘ห้องสมุด’...

Read more

‘ห้องสมุดมูราคามิ’ แรงบันดาลใจจากนักเขียน จุดประกายไอเดียคนรุ่นใหม่

Read Around EP.36 คัดสรรเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเอง พบกับ... ‘ห้องสมุดมูราคามิ’ แรงบันดาลใจจากนักเขียนชื่อก้อง จุดประกายไอเดียคนรุ่นใหม่ - 1 ตุลาคม 2564 เป็นวันแรกที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ เปิดให้บริการ ‘ห้องสมุดฮารูกิ มูราคามิ’ (Haruki Murakami Library)...

Read more
Page 1 of 15 1 2 15

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก

Add New Playlist