TK Park website
TK Park website

โครงการ Librarian Creator

‘ต้นไม้ 5 กิ่ง’ เคล็ดลับต่อยอดนวัตกรรมของสำนักหอสมุดกลาง ม.หอการค้าไทย

          ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ผนวกกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริการ เป็นสิ่งกำหนดทิศทางของการพัฒนาการให้บริการของห้องสมุด ให้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและก้าวทันโลกที่กำลังพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นิยามของ ‘ห้องสมุด’ ในปัจจุบัน จึงไม่ได้ถูกจำกัดให้เป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการสื่อทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ เพียงอย่างเดียว           สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นอีกหนึ่งห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีการนำนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ทั้งในด้านการยกระดับบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และในด้านการอำนวยความสะดวกแก่ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ...

Read more

ผู้นำนักศึกษากับงานห้องสมุด

          ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จะมีผู้ใช้บริการหลักๆ ประกอบไปด้วย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยลูกค้ากลุ่มใหญ่ของห้องสมุดจะเป็นกลุ่มนักศึกษา เคยมั้ยคะที่ไม่ว่าจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือบริการอะไรยังไง ก็เข้าไม่ถึงนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่รับรู้ ไม่รับทราบ           ไม่แน่ใจว่าปัญหานั้นอาจเกิดเฉพาะที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากมหาวิทยาลัยของเราไม่มีหลักสูตรทางด้านการใช้ห้องสมุดหรือการสืบค้นเบื้องต้นเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทักษะเหล่านี้จะได้รับการสอดแทรกอยู่ในรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรเท่านั้น สำนักวิทยบริการ จึงพยายามหาวิธีเจาะเข้าถึงกลุ่มของผู้ใช้บริการประเภทนักศึกษามาหลายช่องทางแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการ จนมาถึงช่องทางล่าสุดที่เราค้นพบ…...

Read more

NS Reference Delivery: จากห้องสมุดสู่ห้องเรียน

โควิดเป็นเหตุ           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในประเทศไทย ทำให้ทุกคนต้องปรับตัว เช่นเดียวกับห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องปิดพื้นที่ให้บริการ ผู้เขียนจึงออกแบบบริการที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุดได้ โดยใช้ชื่อว่า ‘NS Reference Delivery’           แรงบันดาลใจในการพัฒนาบริการนี้ เกิดจากความประทับใจที่ผู้เขียนเคยไปฟังการนำเสนอผลงานของห้องสมุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ PULINET...

Read more

แสตมป์รักการอ่าน ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเสาไห้

          ในวันนี้อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 600-700 คน ห้องสมุดโรงเรียนของเรามีขนาดที่ไม่ใหญ่และไม่เล็กมาก ภายในห้องสมุดทาสีผนังด้วยสีเขียว มีการจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบดิวอี้ หนังสือแต่ละเล่มติดแถบด้วยเทปผ้าหรือแลคซีนตามสีที่กำหนดไว้ในแต่ละหมวดหมู่ มีมุมสำหรับอ่านหนังสือ มุมสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการให้บริการ นักเรียน ครู...

Read more

MFU LIBRARY : พาทัวร์ห้องสมุดผ่านเกม The Sims 4

โควิดตัวร้ายที่ผลักให้เราต้องปรับตัว           ในช่วงสถานการณ์การระบาดของของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 กินเวลายาวนานมาจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงประเทศไทย ทำให้มีการใช้มาตรการ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” (Social Distancing) เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เมื่อเราเว้นระยะห่างกัน ไม่มีการสัมผัสกัน โอกาสติดเชื้อก็ลดลง แต่อีกด้านหนึ่ง มาตรการดังกล่าวก็เป็นอุปสรรคทั้งต่อการดำรงชีวิต...

Read more

ห้องสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ ปิดจุดอ่อนด้วยบริการออนไลน์ครบวงจร

          ก่อนอื่นขอแนะนำให้รู้จัก “ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ” กันสักเล็กน้อย ห้องสมุดแห่งนี้บางท่านอาจคุ้นเคยด้วยชื่อ “ห้องสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ” หรือ “ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ” กันมาบ้าง ในที่นี้จะขอเรียกด้วยชื่อสั้นๆ ว่า “ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ” นะคะ           ห้องสมุดแห่งนี้เป็น 1 ในห้องสมุดสำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด...

Read more

สมุดจิ๋วคิวอาร์โค้ด และบริการใหม่ที่ทำให้ห้องสมุดไม่เงียบ (เหงา)

          ปัจจุบัน ห้องสมุดหลายแห่งประสบปัญหา “ไม่มีผู้เข้าใช้” และที่สำคัญยิ่ง “ไม่มีผู้อ่านหนังสือ” เหมือนแต่ก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของเว็บไซต์และแหล่งความรู้ออนไลน์ต่างๆ ทำให้บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดต้องปรับตัวตามสถานการณ์และพยายามคิดหาวิธีใหม่ๆ ที่จะเป็นการกระตุ้นให้มีผู้อ่านเข้ามาใช้บริการห้องสมุด หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด เช่น กิจกรรมการอ่านออนไลน์ ห้องสมุดเคลื่อนที่ อ่านหนังสือ E-book หรือแม้กระทั่งการทำห้องสมุดให้เป็นร้านคาเฟ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้มากขึ้น           ในการทำงานของบรรณารักษ์ยุคใหม่...

Read more

นิยายวาย เพิ่มจุดขายให้ห้องสมุด

          คุณเคยรู้สึกมั้ยคะ ว่าสถิติการใช้หนังสือในห้องสมุดของคุณลดฮวบ ทั้งการยืมออกนอกห้องสมุดและการใช้อ่านภายในห้องสมุด นั่นอาจมาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการหันไปให้ความสนใจทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ จำพวกหนังสือ วารสาร บทความอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น หรือเป็นเพราะหนังสือที่มีในห้องสมุดของคุณ แม้มีอยู่มากมายก็จริง แต่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ หรือจะด้วยทิศทางความสนใจของผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปจนหนังสือในห้องสมุดไม่ตอบโจทย์พวกเขา           วันนี้ จะมาแนะนำหนังสืออีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสามารถเพิ่มจุดขายให้ห้องสมุดได้ค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ นั่นคือ หนังสือในกลุ่มที่เราเรียกกันว่า ‘นิยายวาย’...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก