TK Park website
TK Park website

วัฒนชัย วินิจจะกูล

นักอ่านเจนเอ็กซ์ รังเกียจการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมและวัฒนธรรมอำนาจนิยมทุกรูปแบบ อดทนอ่านงานวิชาการได้ดี แต่ไม่ค่อยมีปัญญาสังเคราะห์เอามาใช้

เปิดพื้นที่เยาวชน พัฒนา ‘หาดใหญ่’ ให้เป็นเมืองที่เสมอภาคสำหรับทุกคน

จากจุดเริ่มต้นของคนที่สนใจเรื่องการละคร มองเห็นพลังของละครในฐานะเครื่องมือเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ รวมถึงศักยภาพของละครในการเปลี่ยนทัศนคติหรือฐานคิดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง วันนี้ ‘โตมร อภิวันทนากร’ ผู้ก่อตั้งกลุ่มมานีมานะ กำลังมีบทบาททำงานอย่างแข็งขันในการส่งเสริมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับเมือง โครงการหาดใหญ่เมืองสำหรับทุกคน หรือ Hatyai Inclusive City เป็นพื้นที่ความคิด ความรู้ รวมถึงการส่งเสียงถึงคุณภาพชีวิตสาธารณะ ซึ่งริเริ่มขึ้นเพื่อให้คนที่ใช้ชีวิตในหาดใหญ่ตระหนักถึงความเป็นพลเมือง และเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนา ตลอดจนความจำเป็นที่เมืองควรจะมีแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความหลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทุกช่วงวัย นอกจากนั้น...

Read more

‘ลำพูนซิตี้แล็บ’ ผสานไอเดียสร้างสรรค์ ผนึกพลังพลเมือง ทำลำพูนให้น่าอยู่

ลำพูน หรือ “หละปูน” เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือ อายุกว่า 1,400 ปี ในอดีตเคยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูง รู้จักกันในชื่อ ‘นครหริภุญไชย’ กล่าวกันว่านี่คือเมืองซึ่งถือเป็นอิฐก้อนแรกของการวางรากฐานความเจริญในด้านต่างๆ ให้กับเมืองอื่นของอาณาจักรล้านนาในเวลาต่อมา ปัจจุบัน ความเป็นเมืองแฝดที่อยู่ใกล้กับเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่ ทำให้การพัฒนาความเจริญ (รวมทั้งปัญหา) ถ่ายเทไปยังเชียงใหม่ คนหนุ่มสาวในลำพูนไหลออกไปแสวงหาโอกาสที่มีมากกว่านอกจังหวัด จนเหลือคนสูงวัยเป็นประชากรหลัก ครอบครัวเงียบเหงา...

Read more

สองห้องสมุดเมืองพร้าว กับสองสาวที่ชุบชีวิตชุมชนด้วยหนังสือ

          ราวหนึ่งร้อยกิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่ ศูนย์กลางความเจริญและแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นที่ตั้งของ ‘พร้าว’ อำเภอที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จัก และมักเป็นเส้นทางผ่านไปยังอำเภออื่นๆ พร้าวในวันนี้ยังเต็มไปด้วยทุ่งนาป่าเขา ผู้คนส่วนใหญ่ยังทำการเกษตรและมีวิถีชีวิตเรียบง่าย           ทว่าสิ่งหนึ่งที่อำเภอพร้าวมีไม่ด้อยไปกว่าเมืองใหญ่ เป็นเพชรล้ำค่าที่ยังไม่ค่อยมีใครแลเห็น คือห้องสมุดเล็กๆ สองแห่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นแหล่งชุบชูใจของผู้คนในชุมชน           ‘ห้องสมุดจินดา’ และ ‘ห้องสมุดรังไหม’ ไม่ใช่แหล่งเรียนรู้สาธารณะของรัฐ แต่เกิดขึ้นจากความทุ่มเทโดยไม่หวังผลตอบแทนของผู้หญิงเก่งสองคน...

Read more

วิทยากร โสวัตร : วรรณกรรมลุ่มน้ำของ จิตวิญญาณอีสาน และร้านหนังสือฟิลาเดลเฟีย

          เสน่ห์ของร้านหนังสืออิสระอยู่ที่เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามตัวตนของเจ้าของร้าน สะท้อนผ่านการดีไซน์ บรรยากาศ ประเภทหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ           ในยุคที่อุตสาหกรรมหนังสือกำลังเผชิญมรสุมใหญ่ หนึ่งในร้านหนังสืออิสระที่สามารถยืนระยะได้อย่างน่าชื่นชม คือร้าน ‘ฟิลาเดลเฟีย’ จังหวัดอุบลราชธานี           หากสัมผัสอย่างผิวเผิน ฟิลาเดลเฟียเป็นร้านหนังสือเล็กๆ ที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ โดดเด่นด้วยอาคารที่ออกแบบเป็นรูปทรงดินสอสีเหลืองสะดุดตา ห้อมล้อมด้วยทุ่งนาและดอกไม้หลากสี แต่หากได้สัมผัสอย่างจริงจัง จะพบว่าที่นี่เป็นร้านหนังสือที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์ทางวรรณกรรม...

Read more

ภาคิน นิมมานนรวงศ์ ครูผู้เปลี่ยนวิชาสังคมศึกษาให้เป็นเรื่องใกล้ตัวและน่าสนุก

          ทิศทางการศึกษาหลายปีที่ผ่านมา ให้ความสำคัญกับเรื่องการสอนให้เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในฐานะทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สามารถต่อยอดไปสู่การเรียนรู้อื่นๆ และดำรงชีวิตอย่างมีเหตุมีผล           ในบรรดาศาสตร์ต่างๆ ที่มีสอนในโรงเรียน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และพุทธศาสนา จัดว่าเป็นยาขมสำหรับใครหลายๆ คน เพราะเต็มไปด้วยข้อมูลเนื้อหามากมายให้ท่องจำ และยากที่จะจินตนาการได้ว่าจะสอนอย่างไรให้สนุกและทำให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ไปพร้อมกัน           The...

Read more

‘ห้องสมุดจินดา’ โครงการสานฝันของ นักเขียน แม่หมอ และอดีต บ.ก.นิตยสารวัยรุ่น

          จนถึงวันนี้ ‘โครงการสิริเมืองพร้าว’ ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมของอำเภอเล็กๆ ในจังหวัดเชียงใหม่อีกแล้ว           จากความฝันและความมุ่งมั่นของเกด - เจ้าของนามปากกา 'การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์' และน้องสาว ซึ่งร่วมกันบุกเบิกที่ดิน 7 ไร่ตรงข้ามบ้านให้กลายเป็นธุรกิจเพื่อชุมชน มีร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม ของกินเล่น แวดล้อมด้วยสวนเกษตรอินทรีย์...

Read more

ออกแบบชีวิต ด้วยการคิดเชิงออกแบบ

          Design Thinking หรือการคิดเชิงออกแบบ เป็นเครื่องมือที่อยู่ในความสนใจของคนทำงานด้านนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหา เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงสามารถนำไปปรับใช้ได้กับสถานการณ์ที่หลากหลาย ทั้งงานออกแบบ งานบริการ งานด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา หรือแม้กระทั่งงานพัฒนาห้องสมุด และยังเหมาะสำหรับการตอบโจทย์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครริเริ่มมาก่อน โดยเน้นไปที่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ        ...

Read more

บุกเบิกงานอาสา ตีแผ่ปัญหาคนชายขอบ “30 ปี มูลนิธิกระจกเงา”

           จากโครงการอาสาสมัครครูช่วยสอนหนังสือให้เด็กชาวเขาบนดอยสูงของจังหวัดเชียงราย ที่รู้จักกันดีในชื่อโครงการ ‘ครูบ้านนอก’ มาสู่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกๆ ของไทยที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาแก้ปัญหาและปรับใช้ในการทำงาน ถึงขั้นเปิดเว็บไซต์ขายของ (ส่วนใหญ่คือสินค้าฝีมือชาวเขา) ชื่อ ‘อีบ้านนอกดอทคอม’ ในเวลาใกล้ๆ กับที่แจ็ค หม่า พึ่งจะเริ่มเข้าสู่วงการอีคอมเมิร์ซ และยังเป็นผู้มาก่อนกาลที่นำเอาหลักการระดมทรัพยากรและเงินทุนจากฝูงชนภายนอกมาประยุกต์ใช้ ในสมัยที่ยังไม่มีใครรู้จักคำเท่ๆ อย่าง crowdsourcing และ crowdfunding...

Read more
Page 1 of 2 1 2

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก