TK Park website
TK Park website

คุณค่าที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังห้องสมุดยุคใหม่ในแคนาดา

          เป็นเวลากว่าสิบปีมาแล้วที่ห้องสมุดประชาชนในโลกตะวันตกต่างก็ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ปี 2553 เพียงปีเดียวห้องสมุดในประเทศอังกฤษปิดตัวลงไปนับร้อยแห่ง อีกหลายแห่งต้องลดชั่วโมงการให้บริการ บรรณารักษ์จำนวนมากถูกแทนที่ด้วยอาสาสมัคร ในประเทศเบลเยียมถึงกับมีการจัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาใช้ชื่อว่า “Public Libraries 2012” เพื่อท้าทายแนวคิดอันล้าสมัยของห้องสมุดแบบเดิมและแสวงหาทางรอดให้กับห้องสมุดประชาชน ในอเมริกาเหนือ สัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อจำนวนผู้ใช้ลดลงทุกแห่งตั้งแต่ปี 2555 เช่นเดียวกับปริมาณผู้ใช้บริการและจำนวนผู้เยี่ยมชม ...

ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม หมุดหมายด้านวัฒนธรรมและความท้าทายในอนาคต

ปฐมบทของห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม           เบอร์มิงแฮมเป็นนครที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอังกฤษ มีประชากรราวหนึ่งล้านคน มีขนาดเท่ากับประเทศขนาดเล็กในทวีปยุโรปอย่างเดนมาร์กหรือนอร์เวย์ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศอังกฤษ ไม่มีทางออกไปยังทะเลและปราศจากทรัพยากรธรรมชาติใดๆ แต่เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งมาหลายยุคสมัย น่าจะกล่าวได้ว่าการเติบโตของเมืองเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และความชาญฉลาดของชาวเมือง           เบอร์มิงแฮมยังเป็นมหานครที่มีเปอร์เซ็นต์ประชากรที่เป็นเด็กและคนหนุ่มสาวสูงที่สุดในยุโรป และมีความหลากหลายทางประชากรเป็นอันดับสองรองจากเมืองอัมสเตอร์ดัม สิ่งท้าทายสำหรับเมืองสมัยใหม่แห่งนี้มีทั้งปัญหาด้านการว่างงาน ทักษะแรงงานต่ำ การขาดการรู้หนังสือ การใช้ชีวิตที่ขาดสุขภาวะ และภาพลักษณ์ที่ไม่น่ารื่นรมย์ของเมือง นอกเสียจากห้องสมุดแล้วคงไม่มีสถาบันใดเหมาะที่จะทำหน้าที่สร้างต้นทุนทางสังคมมากไปกว่านี้           ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน ...

นวัตกรรม 9 ประการของห้องสมุดประชาชนเกาสง

เมืองเกาสงและการปฏิรูปห้องสมุดประชาชนเมืองเกาสง           ไต้หวันมีเทศบาลพิเศษ 6 เมือง ได้แก่ ไทเป นิวไทเป เถาหยวน ไทจง ไถหนาน และเกาสง เมืองเกาสงตั้งอยู่ค่อนไปทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน มีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางกิโลเมตร ...

คุณภาพการศึกษา บทเรียนที่ดีของต่างประเทศกับการปรับใช้ในบริบทไทย

          การยกระดับคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้บทเรียนการทำงานของหลากหลายประเทศ ซึ่งมีจุดอ่อนจุดแข็ง ปัจจัยแวดล้อม และเงื่อนไขความสำเร็จในการขับเคลื่อนการศึกษาที่แตกต่างกัน อีกทั้งนิยามความสำเร็จยังสามารถมองได้หลายมิติ เช่น คะแนนสอบ การใช้งบประมาณ หรือการจัดการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สังคมซึ่งการศึกษามีคุณภาพมักมีปัจจัย 10 ประการ เป็นองค์ประกอบ            1. มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษา และเชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม            2. ...

De Nieuwe Bibliotheek ห้องสมุดหมุนทันโลก

          แนวโน้มผู้ใช้บริการห้องสมุดเนเธอร์แลนด์มีจำนวนดำดิ่งลงเรื่อยๆ ทำให้ผู้บริหารห้องสมุดในเขตเมืองใหม่ของอัลเมียเร่อะ (Almere) พยายามหาหนทางเปลี่ยนแปลงห้องสมุดแบบถอนรากถอนโคน เพื่อให้ห้องสมุดยังคงอยู่รอดต่อไปในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2010 มีการเปิดตัว “ห้องสมุดใหม่” (De Nieuwe Bibliotheek) ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายร้านหนังสือมากกว่าจะดูเหมือนห้องสมุด ทว่าห้องสมุดแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดศูนย์รวมที่คึกคักของชุมชน สองเดือนแรกที่เปิดให้บริการมีผู้มาเยี่ยมชมห้องสมุดแบบทะลักทลายนับแสนคน อีกทั้งยังได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นห้องสมุดที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก   ...

Learning Commons พื้นที่เรียนรู้ไร้กำแพง

          ห้องสมุดถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ 2,600 ปีก่อนคริสตศักราช จากยุคของศิลาจารึก ม้วนบันทึกแผ่นหนัง มาจนถึงหนังสือ ห้องสมุดมีบทบาทจัดเก็บความรู้ที่ถูกบันทึกไว้และเป็นสถานที่ให้บริการทรัพยากรเหล่านั้น ปัจจุบันเมื่อสารสนเทศเปลี่ยนเป็นดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมีความแพร่หลาย การเข้าถึงความรู้จึงไม่ได้ถูกจำกัดด้วยพื้นที่ทางกายภาพอีกต่อไป เกิดโครงการที่น่าจับตามองมากมาย เช่น โครงการกูเท็นเบิร์ก (Project Gutenberg) ซึ่งรวบรวมและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดิจิทัลนับแสนรายการแก่สาธารณชน ...

อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ยังไม่พอ! ต้องเขียนโค้ดเป็นด้วย!!

          เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนสำคัญของชีวิตมนุษย์จนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลกำลังจะกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมอนาคต เราใช้สมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลาย เว็บไซต์อย่างเช่น YouTube, Google และ Wikipedia เป็นช่องทางแรกๆ ที่คนใช้ค้นหาข้อมูล อีเมลและโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญระหว่างผู้คนทั่วโลก เราสามารถซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์ แม้แต่การให้บริการของภาครัฐก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเช่นกัน           เด็กและคนรุ่นใหม่มิอาจหลีกเลี่ยงบริบทนี้ได้ พวกเขาเติบโตไปกับมัน ...

GIFU MEDIA COSMOS แหล่งเรียนรู้อันวุ่นวายที่แสนสงบ

          หากกล่าวถึงสถาปนิกชาวญี่ปุ่นที่มีผลงานโดดเด่นในการออกแบบพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ คงหนีไม่พ้นชื่อของโตโย อิโตะ (Toyo Ito) ซึ่งเคยฝากผลงานชิ้นเอกไว้ที่เซ็นไดมีเดียเทค (Sendai Mediatheque) ผู้ได้รับรางวัลพริตซ์เกอร์ (Pritzker Prize) ประจำปี 2013 แนวคิดการออกแบบ “สถาปัตยกรรมแห่งอนาคต” ...

พิพิธภัณฑ์บ้านส่วยใน จากการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมสู่พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน

          เมื่อพิพิธภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ราชการ หรืออาคารที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างสวยงาม และนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเท่านั้น แต่ตั้งอยู่ในบ้านที่ยังมีการอยู่อาศัย...

Read more

โลกการอ่านและการเขียน ในทัศนะของศิลปินมรดกอีสาน ‘มาโนช พรหมสิงห์’

          ท่ามกลางสวนสงบร่มรื่นในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ‘มาโนช พรหมสิงห์’...

Read more

‘Melbourne Connect’ เชื่อมโยงคน+พื้นที่+ความรู้ จุดกำเนิดนวัตกรรม

          เมื่อกล่าวถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน Mixed-use Project เราอาจคุ้นเคยกับโครงการที่รวมเอาห้างสรรพสินค้า...

Read more

คุณภาพการศึกษา บทเรียนที่ดีของต่างประเทศกับการปรับใช้ในบริบทไทย

          การยกระดับคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้บทเรียนการทำงานของหลากหลายประเทศ ซึ่งมีจุดอ่อนจุดแข็ง ปัจจัยแวดล้อม และเงื่อนไขความสำเร็จในการขับเคลื่อนการศึกษาที่แตกต่างกัน...

Read more

ห้องสมุดและการอ่าน ในมุมมองสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา

สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ ห้องสมุดและการอ่าน ในมุมมองสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา จิลล์ ไบเดน...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist