TK Park website
TK Park website

‘EmpathyLab’ ปาฏิหาริย์แห่งหนังสือ สื่อกลางสร้างทักษะความเข้าอกเข้าใจ

          หลายคนอาจมองว่า ‘ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น’ เป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้ สร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่คนดีหรือคนนิสัยดีต้องมีอยู่แล้ว แต่ที่ประเทศอังกฤษได้มีกลุ่มสตาร์ทอัปเล็กๆ ที่เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นทักษะที่สามารถปลูกฝังได้ พัฒนาได้ และสอนกันได้โดยใช้ ‘เรื่องเล่า’ หรือ ‘วรรณกรรม’ เป็นตัวแปรสำคัญของการทดลองครั้งนี้ และยึดเอา ‘Empathy’ เป็นเป้าหมายของการทำงาน พร้อมกับเรียกตัวเองว่า ‘EmpathyLab’           ...

พื้นที่ฉายหนังอิสระ แหล่งพบปะของคนรักหนัง เวทีถกปะทะทางความคิดอย่างสร้างสรรค์

          ก่อนที่การ ‘ฉายหนัง’ จะได้รับความนิยมและกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลก ย้อนกลับไปปลายปี ค.ศ.1895 เหล่าผู้ชมได้รับชมภาพเคลื่อนไหวที่ฉายไปบนจอหรือภาพยนตร์ที่เก็บค่าเข้าชมเป็นครั้งแรกที่ใต้ถุนร้านกาแฟแห่งหนึ่งในปารีส ผ่านเครื่อง Cinematograph ของพี่น้องนักประดิษฐ์ หลุยส์ และ ออกุสต์ ลูมิแอร์ นับตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของโรงภาพยนตร์           ผ่านมาราวร้อยกว่าปี โลกของภาพยนตร์ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครมากมาย ทุกวันนี้คุณสามารถพบโรงภาพยนตร์ที่กระจายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ...

วิกฤตการณ์การศึกษา เมื่อ ‘การเข้าเรียน’ ไม่ได้ก่อให้เกิด ‘การเรียนรู้’

          การศึกษานับเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ทุกประเทศต่างเน้นย้ำและให้ความสนใจ ปัจจุบันนี้เยาวชนจึงได้มีโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษามากกว่ายุคไหนๆ ในประวัติศาสตร์ การประเมินวิเคราะห์ข้อมูลรวม 164 ประเทศทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าผู้ใหญ่ที่สำเร็จการศึกษาแล้วในปี 2010 ได้ใช้เวลาไปกับการศึกษาในโรงเรียนโดยเฉลี่ยถึง 7.6 ปี ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยในปี 1950 เกิน 2 เท่า ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้คล้ายจะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งของมนุษยชาติ และเป็นตัวบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศกำลังพัฒนาที่ส่งผลต่อจำนวนผู้เข้ารับการศึกษา ใครๆ ต่างพูดกันว่าอัตราการเข้ารับการศึกษาที่เพิ่มขึ้นนี้เองที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจทั้งยังช่วยเสริมคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นด้วยทักษะและความรู้ที่ได้จากการศึกษา ...

ดูหนัง นั่งคุย นิ่งคิดกับ ‘ธิดา ผลิตผลการพิมพ์’ เรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายผ่านโลกของภาพยนตร์และโรงหนัง

          เมื่อได้ยินคำว่า ‘โรงหนัง’ คุณนึกถึงอะไร           บ้างอาจนึกถึงจอภาพยนตร์ขนาดยักษ์คุณภาพสูง บ้างอาจนึงถึงเก้าอี้นวมนุ่มๆ และแอร์ที่หนาวจับใจ และบ้างก็อาจนึงถึงสารพัดหนังฟอร์มยักษ์ที่คงจะฟินไม่น้อยหากได้ดูไปพร้อมๆ กับป๊อปคอร์นถังใหญ่เต็มสองมือ           พูดอีกอย่างว่า โรงหนังคือพื้นที่สำหรับประสบการณ์ความบันเทิง           ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรที่ภาพจำของโรงหนังจะเป็นเช่นนั้น แต่คำถามคือ จำเป็นแค่ไหนกันที่โรงหนังจะต้องเป็นพื้นที่ของความบันเทิงเพียงอย่างเดียว           ในยุคสมัยที่โรงภาพยนตร์กับห้างสรรพสินค้ามักจะถูกจับคู่อยู่ด้วยกันอย่างแยกไม่ขาด Doc ...

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติผ่านงานศิลปะร่วมสมัยในพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์เพิ่งเปิดตัวพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2022 รวมระยะเวลาปลุกปั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นานกว่า 3 ทศวรรษ ด้วยความที่รวมผลงานศิลปะจากพิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรีที่สำคัญถึง 4 แห่งเข้าด้วยกัน พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินอร์เวย์จึงรั้งตำแหน่งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติขนาดใหญ่ติดอันดับต้นๆ ของยุโรป เป็นรองเพียง Louvre Museum ของฝรั่งเศส และ The State Hermitage Museum ...

‘คู่มือสร้างนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก’ หนังสือที่ชวนออกแบบสภาพแวดล้อมที่สำคัญกับนวัตกร

“การเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการเป็นทั้งพรและคำสาป เป็นพรเพราะคุณมีความสามารถที่จะมองเห็นและทำสิ่งที่คนรอบตัวอาจทำไม่ได้ เป็นคำสาปเพราะคุณต้องทำงานหนักหลายอย่างกว่าจะตระหนักถึงศักยภาพของตัวเอง และคุณต้องทำเช่นนั้น ความพึงพอใจส่วนตัวและอนาคตของประเทศและโลกใบนี้ล้วนแขวนอยู่บนเส้นด้าย” ในหน้าสุดท้ายของบทส่งท้าย จดหมายถึงนวัตกรรุ่นใหม่ ส่งสารถึงนักอ่านไว้แบบนั้น เป็นข้อความที่สรุปรวบยอดได้ดีว่าการสร้างนวัตกรสักคนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างไรบ้าง หากเราลองสังเกตสภาพแวดล้อม ความซับซ้อนทางสังคม และส่วนประกอบของการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบัน หน้าตาของเมืองและสภาพสังคมล้วนเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากครั้งเมื่อเรายังเยาว์วัยอยู่มาก โดยหนึ่งในปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่สังคมรับมาใช้เพื่อแก้ปัญหา หรืออำนวยความสะดวกให้คนในสังคมใช้ชีวิตกันได้ง่ายขึ้น หนังสือ ...

ห้องสมุดร่วมสมัย สร้างแบรนด์ใหม่ให้ ‘เมืองสร้างสรรค์’

เมืองชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกมีแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง โดยอาศัยรากฐานความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การผลักดันเมืองไปสู่การเป็น “เมืองสร้างสรรค์” (Creative City) จึงเป็นแนวคิดยอดนิยมของนักพัฒนาเมือง เพราะแนวคิดนี้ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง คน (People) กับ สถานที่ (Place) ทำให้เมืองเต็มไปด้วยกิจกรรม ถูกขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการแปลงทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่เพิ่มทั้งมูลค่าและคุณค่าให้กับอุตสาหกรรมอีกด้วย การผลักดันอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำเป็นต้องอาศัยทุนของเมือง ทั้งด้าน ...

‘EmpathyLab’ ปาฏิหาริย์แห่งหนังสือ สื่อกลางสร้างทักษะความเข้าอกเข้าใจ

          หลายคนอาจมองว่า ‘ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น’ เป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้ สร้างขึ้นใหม่ไม่ได้...

Read more

พื้นที่ฉายหนังอิสระ แหล่งพบปะของคนรักหนัง เวทีถกปะทะทางความคิดอย่างสร้างสรรค์

          ก่อนที่การ ‘ฉายหนัง’ จะได้รับความนิยมและกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลก...

Read more

วิกฤตการณ์การศึกษา เมื่อ ‘การเข้าเรียน’ ไม่ได้ก่อให้เกิด ‘การเรียนรู้’

          การศึกษานับเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ทุกประเทศต่างเน้นย้ำและให้ความสนใจ ปัจจุบันนี้เยาวชนจึงได้มีโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษามากกว่ายุคไหนๆ ในประวัติศาสตร์ การประเมินวิเคราะห์ข้อมูลรวม...

Read more

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติผ่านงานศิลปะร่วมสมัยในพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์เพิ่งเปิดตัวพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2022 รวมระยะเวลาปลุกปั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นานกว่า 3 ทศวรรษ...

Read more

‘คู่มือสร้างนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก’ หนังสือที่ชวนออกแบบสภาพแวดล้อมที่สำคัญกับนวัตกร

“การเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการเป็นทั้งพรและคำสาป เป็นพรเพราะคุณมีความสามารถที่จะมองเห็นและทำสิ่งที่คนรอบตัวอาจทำไม่ได้ เป็นคำสาปเพราะคุณต้องทำงานหนักหลายอย่างกว่าจะตระหนักถึงศักยภาพของตัวเอง และคุณต้องทำเช่นนั้น ความพึงพอใจส่วนตัวและอนาคตของประเทศและโลกใบนี้ล้วนแขวนอยู่บนเส้นด้าย”...

Read more

ห้องสมุดร่วมสมัย สร้างแบรนด์ใหม่ให้ ‘เมืองสร้างสรรค์’

เมืองชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกมีแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง โดยอาศัยรากฐานความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การผลักดันเมืองไปสู่การเป็น “เมืองสร้างสรรค์” (Creative...

Read more

เติมกระบวนการคิด ติดปีก Maker Space ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ทักษะอนาคตสำหรับเด็ก

          วิกฤตการศึกษาทั่วโลกที่ไม่ตอบโจทย์การเตรียมความพร้อมคนให้มีทักษะสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตในอนาคต มีสาเหตุมาจากรากเหง้าเดียวกันก็คือกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหาและการท่องจำมากเกินไป การศึกษากระบวนทัศน์ใหม่จึงเริ่มปรับทิศทางไปสู่การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติหรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เป็นรายปัจเจกมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา...

Read more

‘ทำไมเราไม่ฟังกัน’ เมื่อเราแค่ได้ยินเสียง แต่ไม่ได้ฟังเรื่องราว

ครั้งหนึ่งผมเคยลงไปเก็บข้อมูลเพื่อเขียนเรื่องราวของ Sex Worker ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ตอนอยู่ที่เบตง...

Read more

‘ร้านไม่สะดวกซื้อของคุณทกโก’ บาดแผลจากชายเป็นใหญ่

'ร้านไม่สะดวกซื้อของคุณทกโก' บาดแผลจากชายเป็นใหญ่

ร้านไม่สะดวกซื้อของคุณทกโก พวกเธอและเขาโคจรมาพบกับคุณทกโก พนักงานกะดึกในร้านสะดวกซื้อย่านช็องพา เพราะบาดแผลที่แต่ละคนเก็บงำไว้ ความเงียบของอดีตชายไร้บ้านและการตอบสนองที่ตรงไปตรงมาของคุณทกโกช่วยเยียวยาบาดแผลและคลี่คลายปมที่แต่ละคนผูกเงื่อนได้อย่างไม่คาดคิด...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก