TK Park website
TK Park website

‘บาบิน ยาร์’ อนุสรณ์แห่งบาดแผลเก่าที่ถูกเล่าใหม่

          บาบิน ยาร์ (Babyn Yar) อาจเป็นชื่อหุบเขาแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟ (Kiev) ประเทศยูเครน ที่ไม่คุ้นหูของเราเท่าไรนัก แต่สำหรับชาวยูเครนและชาวยิวในยูเครน มันยังเป็นชื่อของการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่กระทำโดยนาซีเยอรมนีระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้พื้นที่นี้จะกลายเป็นสวนสาธารณะอันเงียบสงบในปัจจุบัน แต่มันกลับซ่อนอดีตอันเลวร้ายไว้ใต้ผืนหญ้าอันเขียวชอุ่ม           นักประวัติศาสตร์ประมาณการณ์ว่าในช่วงระหว่างปี 1941-1943 ที่นาซีเยอรมนียึดครองเมืองนี้ มีผู้คนมากมายได้สังเวยชีวิตในหุบเขาแห่งนี้มากกว่า 100,000 ...

สองห้องสมุดเมืองพร้าว กับสองสาวที่ชุบชีวิตชุมชนด้วยหนังสือ

          ราวหนึ่งร้อยกิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่ ศูนย์กลางความเจริญและแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นที่ตั้งของ ‘พร้าว’ อำเภอที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จัก และมักเป็นเส้นทางผ่านไปยังอำเภออื่นๆ พร้าวในวันนี้ยังเต็มไปด้วยทุ่งนาป่าเขา ผู้คนส่วนใหญ่ยังทำการเกษตรและมีวิถีชีวิตเรียบง่าย           ทว่าสิ่งหนึ่งที่อำเภอพร้าวมีไม่ด้อยไปกว่าเมืองใหญ่ เป็นเพชรล้ำค่าที่ยังไม่ค่อยมีใครแลเห็น คือห้องสมุดเล็กๆ สองแห่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นแหล่งชุบชูใจของผู้คนในชุมชน           ‘ห้องสมุดจินดา’ และ ‘ห้องสมุดรังไหม’ ไม่ใช่แหล่งเรียนรู้สาธารณะของรัฐ แต่เกิดขึ้นจากความทุ่มเทโดยไม่หวังผลตอบแทนของผู้หญิงเก่งสองคน ...

Libraries Without Borders และ ‘Ideas Box’ นวัตกรรมห้องสมุด อุดช่องว่างการเข้าถึงความรู้

          ทุกวันนี้มีประชากรทั่วโลกที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถึง 795 ล้านคน มีเด็กกว่า 72 ล้านคนที่ไม่ได้ไปโรงเรียน และมีผู้คนนับร้อยล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงหนังสือหรือทรัพยากรความรู้ นอกจากนั้นยังมีผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นกว่า 65 ล้านคนทั่วโลก ราว 28 ล้านคนเป็นเด็ก เฉลี่ยแล้วบุคคลหนึ่งประสบภาวะลี้ภัยเป็นระยะเวลา 17 ปี ในขณะที่ความช่วยเหลือด้านการศึกษาคิดแล้วมีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น ...

รางวัลนานาชาติด้านการรู้หนังสือ ในยุคที่โลกอยู่กับโควิด-19

          เมื่อถึงวันที่ 8 กันยายนของทุกปี  ข่าวสั้นๆ ข่าวหนึ่งจะปรากฏขึ้นมาบนสื่อเสมอ คือการเตือนให้ผู้คนทั่วโลกจำได้ว่า วันที่ 8 กันยายน เป็น วันรู้หนังสือสากล ซึ่งมีองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ยูเนสโก เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานรำลึก           ที่มาที่ไปของการจัดงานวันรู้หนังสือสากลนั้น เริ่มมาตั้งแต่ปี 2508 ...

‘Learnlife’ สตาร์ทอัปผู้บุกเบิกโมเดลการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          แม้ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมนุษย์ไปไกลแค่ไหน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน เยาวชนจำนวนไม่น้อยยังคงอยู่ภายใต้ ‘ระบบการศึกษาแบบเหมาโหล’ ที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรม           ในขณะที่อีก 10 ปีข้างหน้า ระบบอัตโนมัติจะมีความชาญฉลาดจนสามารถเข้ามาแทนที่แรงงานกว่า 800 ล้านคน ในการทำงานประเภทซ้ำซากหรืองานที่มีมาตรฐานตายตัว และ 65% ของเยาวชนที่กำลังเติบโตจะทำงานในตำแหน่งงานที่ไม่เคยมีมาก่อน ความล้าสมัยของการศึกษาจึงกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการเตรียมความพร้อมคนรุ่นต่อไป           ช่องว่างระหว่างอุดมคติกับสภาพการศึกษาที่เป็นจริง ...

พอกันที! อัศวินขี่ม้าขาว ก้าวสู่อนาคตด้วย ‘ปัญญารวมหมู่’

          สังคมโดยทั่วไปมักให้คุณค่ากับคนเก่งหรือคนที่มีสติปัญญาโดดเด่น เพราะเชื่อว่าคนเก่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า มีความสุขมากกว่า และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่าคนทั่วไป           ทว่าแนวคิดเรื่อง ‘ปัญญารวมหมู่’ หรือ Collective Intelligence มีมุมมองตรงกันข้าม คือไม่เชื่อเรื่อง ‘อัศวินขี่ม้าขาว’ แต่มีสมมุติฐานว่า หากมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย ได้มีความสัมพันธ์ที่เสมอภาคกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้ จะก่อให้เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคมส่วนรวม เพราะในความเป็นจริงมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพียงลำพัง ...

‘เมืองหนังสือพาจู’ พาไปดูวิธีสร้างระบบนิเวศการอ่านของแดนโสม

          เมืองหนังสือพาจู (Paju Book City) ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีอาณาเขตราว 875,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ติดกับชายแดนเกาหลีเหนือ ในจังหวัดคยองกี เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของภาครัฐในการฟื้นฟูพื้นที่นอกกรุงโซล จากพื้นที่ทางทหารที่ตึงเครียด สู่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคอย่างได้น่าทึ่ง           เมืองแห่งนี้ได้รับการออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างเป็นระบบ เป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของเกาหลีใต้แบบครบวงจร ตั้งแต่สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ...

สองห้องสมุดเมืองพร้าว กับสองสาวที่ชุบชีวิตชุมชนด้วยหนังสือ

          ราวหนึ่งร้อยกิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่ ศูนย์กลางความเจริญและแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นที่ตั้งของ ‘พร้าว’...

Read more

Libraries Without Borders และ ‘Ideas Box’ นวัตกรรมห้องสมุด อุดช่องว่างการเข้าถึงความรู้

          ทุกวันนี้มีประชากรทั่วโลกที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถึง 795 ล้านคน มีเด็กกว่า...

Read more

พอกันที! อัศวินขี่ม้าขาว ก้าวสู่อนาคตด้วย ‘ปัญญารวมหมู่’

          สังคมโดยทั่วไปมักให้คุณค่ากับคนเก่งหรือคนที่มีสติปัญญาโดดเด่น เพราะเชื่อว่าคนเก่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า มีความสุขมากกว่า และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่าคนทั่วไป...

Read more

‘Doc Club for Kids’ สารคดีที่ช่วยจุดประกายบทสนทนาดีๆ ในครอบครัว

          ในช่วงเวลาแห่งการล็อคดาวน์ เชื่อว่าหลายครอบครัวต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และหนึ่งในปัญหาโลกแตก คือการจับจองพื้นที่หน้าโทรทัศน์...

Read more

‘ตู้ปันอ่าน’ และขบวนการ ‘Little Free Library’ ตู้หนังสือริมทาง สร้างนักอ่านตลอดชีวิต

          ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรง หลายประเทศมีนโยบายให้แหล่งเรียนรู้สาธารณะ เช่น...

Read more

“ห้องสมุดจะไม่ตาย ก็ต่อเมื่อมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต” ชาตรี ประกิตนนทการ

          คุณเข้าห้องสมุดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่?           หากโยนคำถามนี้ให้คนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักศึกษา นักวิชาการ...

Read more

VIDEO

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • The KOMMON Cookies

    สำหรับเพื่อการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์

Save