TK Park website
TK Park website

การศึกษาจินตนาการใหม่ ออกแบบการเรียนรู้เองได้กับ 3 พิพิธภัณฑ์ใจกลางกรุงลอนดอน

          สถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบหลายแห่งทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนให้เกิดการ ‘Reimagine’ หรือออกแบบการเรียนการสอนแบบนอกกรอบ แต่ละแห่งก็มีทิศทางของ‘การศึกษาจินตนาการใหม่’ (Education Reimagined) ที่แตกต่างกันไป บ้างก็มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล บ้างมุ่งเน้นที่การใช้นวัตกรรม หนึ่งในรูปแบบการศึกษาจินตนาการใหม่ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นก็คือ ‘ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง’  บทบาทของโรงเรียนและห้องเรียนในความหมายของการศึกษาจินตนาการใหม่จึงกลับทิศทางจากที่เคยเป็น คือโรงเรียนรับหน้าที่เป็น Learning Hub เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร เชื่อมโยงผู้เรียน ผู้สอน กับผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงพาผู้เรียนออกไปสัมผัสพื้นที่เรียนรู้จริง ...

Happy City นี่แหละเมืองที่จะมอบชีวิตดีๆ ที่ลงตัว

          มนุษย์พยายามที่จะมีความสุขมาตั้งแต่ยุคกรีกโรมัน เห็นได้จากการตีความการเข้าถึงความสุขในยุคยูไดโมเนียของกรีกโบราณ หรือนักวิชาการยุคเรืองปัญญาที่คิดเรื่องแคลลูลัสความสุขขึ้นมาเพื่อวัดค่าความสุข ความทุกข์ เชื่อมโยงกับการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อพลเมือง           สิ่งปลูกสร้างสะท้อนความสัมพันธ์และแนวคิดของผู้สร้าง รวมถึงจักรวาลการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยในแต่ละทศวรรษเสมอ ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ในยุคกลาง สิ่งก่อสร้างที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของเมือง หรือสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงอำนาจของโจเซฟ สตาลิน ไปจนถึงนักปฏิรูปสมัยใหม่ที่มีไอเดียบรรเจิดว่า การหลีกหนีออกจากเมืองคือหนทางสู่ความสุข            ดิสนีย์แลนด์ ยูโทเปียแห่งความสุข เห็นจะเป็นภาพยนตร์บนโลกความเป็นจริงในยุคนี้ เพราะมันซ่อนความทรหดของชีวิตจริงเอาไว้ ...

โลกเสมือนและเมตาเวิร์ส การศึกษาแห่งอนาคตหรือแฟชั่นทางเทคโนโลยี

          เมื่อไม่นานมานี้เทคโนโลยีโลกเสมือนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในแทบทุกแวดวง และยิ่งถูกจับตามอง เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเฟซบุ๊กประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น ‘เมตา’ (Meta) พร้อมกับเดินหน้าสู่โลกเมตาเวิร์ส (Metaverse) อย่างเต็มตัว ด้วยความเชื่อมั่นว่าเมตาเวิร์สจะกลายเป็นยุคถัดไปของโลกอินเทอร์เน็ต           บทวิเคราะห์จาก Bloomberg Intelligence ระบุว่า เมตาเวิร์สจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกเพิ่มเป็น 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2024 ...

Cork City เมืองแห่งการเรียนรู้ที่พานักวิชาการกับชุมชนมาออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ใกล้บ้านด้วยกัน

          ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เมืองคอร์ก (Cork city) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไอร์แลนด์ เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ที่ชูให้เห็นความสำคัญของการศึกษาด้านวิชาการ ว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาผู้คนและชุมชน           นอกเหนือจากการเป็น 1 ใน 3 เมืองของยุโรปที่ได้รับรางวัลจาก UNESCO ในฐานะเมืองแห่งการเรียนรู้ ใน ค.ศ. ...

‘Staff-less Library’ ลองดูซิ! ถ้าวันนี้ห้องสมุดไม่มีบรรณารักษ์

          ในปัจจุบัน เทคโนโลยี Staff-less หรือเทคโนโลยีที่ผู้ใช้งานให้บริการตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพนักงาน เริ่มกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีผู้บริโภคมากขึ้น ตัวอย่างของร้านในลักษณะนี้มีในหลายประเทศ เช่น  Amazon Go ร้านค้าในเครือ Amazon ร้านค้าออนไลน์รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และร้านค้าของ Alibaba ในประเทศจีน ร้านค้าในลักษณะใช้เทคโนโลยี Image Recognition, Biometric ...

เก็บบันไดไป… ศิลปะไม่ใช่ของสูง! พิพิธภัณฑ์ Uffizi สอนเด็กเจน Z ให้รู้จักดูงานศิลป์คลาสสิก

          เมื่อพูดถึงการเดินทางไปเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์ เด็กๆ อาจรู้สึกเข็ดขยาดเมื่อคิดว่า พวกเขาอาจจะถูกลากไปชมนิทรรศการที่เต็มไปด้วยวัตถุจัดแสดงพร้อมทั้งถูกป้อนข้อมูลมากมายไม่รู้จบ และหากเป็นการเดินทางทัศนศึกษาร่วมกับเพื่อนในโรงเรียน พวกเขายังอาจจะต้องท่องจำข้อเท็จจริงเหล่านั้นเพื่อใช้ในการทำงานส่งคุณครูอีกด้วย แต่เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นที่ ‘อุฟฟีซี’ พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ค้ำจุนภูมิปัญญาศิลปะตะวันตกมาช้านานกว่า 6 ศตวรรษ สถานที่แห่งนี้เป็นเสมือนเรือโนอาห์ที่บรรทุกศิลปะชิ้นเอก โดยสารข้ามเวลาจากอดีตมาถึงปัจจุบัน และกำลังถูกส่งต่อไปสู่อนาคต           ทว่า การส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารสามารถส่งเสริมการรับรู้คุณค่า รวมถึงสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้แก่เด็กและเยาวชนในฐานะคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นเจ้าของมรดกของโลกต่อไป ...

British Library ผนึกกำลังปรับโฉมใหม่ ต่อลมหายใจให้คิงส์ครอส

          หากเอ่ยถึงย่านคิงส์ครอส (King’s Cross) ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน แห่งสหราชอาณาจักร ภาพแรกๆ ที่ปรากฏขึ้นมาในจินตนาการของหลายๆ คนคงจะเป็นภาพของชานชาลาที่ 9 ¾ ที่พ่อมดน้อยแฮร์รี่ พอตเตอร์ ตัวละครหลักในวรรณกรรมชิ้นเอกของ เจ.เค. โรว์ลิ่ง ขึ้นรถด่วนสายพิเศษเพื่อเดินทางไปศึกษาวิชาพ่อมดทางตอนเหนือของประเทศ วรรณกรรมชิ้นนี้โด่งดังจนเกิดป้ายจำลองชานชาลาที่ 9 ¾ ...

Growth Mindset ทักษะองค์กรเพื่อสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

          ยังจดจำช่วงเวลาที่ไฟอยากทำงานลุกโชติช่วงกันได้ไหม เราเดินออกจากสถานศึกษาอย่างภูมิใจ ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยความมั่นใจว่าเส้นทางต่อไปเราจะมีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม พร้อมกับเติบโตในหน้าที่การงาน ได้เลื่อนขั้น ได้ร่วมงานกับคนเก่งๆ มีเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือสนับสนุน ได้แสดงความสามารถหรือออกความคิดเห็นของตัวเองอย่างเต็มที่           แต่ไม่นานเราก็ค้นพบความจริงที่ว่า องค์กรของเราไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่คิดไว้ เพราะหัวหน้าก็ไม่แม้แต่จะส่งเสริมหรือสนับสนุนไอเดียที่เราเสนอไป เราไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่าทำตาม เพื่อนร่วมงานก็ทนทำงานที่ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นได้เก่งเสียเหลือเกิน           ทำงานได้สักระยะ เราเริ่มทำงานตามที่คุ้นชิน ไม่อยากตัดสินใจหรือออกความเห็นใดๆ เพราะกลัวจะผิดพลาดและถูกตำหนิ ...

การศึกษาจินตนาการใหม่ ออกแบบการเรียนรู้เองได้กับ 3 พิพิธภัณฑ์ใจกลางกรุงลอนดอน

          สถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบหลายแห่งทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนให้เกิดการ ‘Reimagine’ หรือออกแบบการเรียนการสอนแบบนอกกรอบ แต่ละแห่งก็มีทิศทางของ‘การศึกษาจินตนาการใหม่’...

Read more

Happy City นี่แหละเมืองที่จะมอบชีวิตดีๆ ที่ลงตัว

          มนุษย์พยายามที่จะมีความสุขมาตั้งแต่ยุคกรีกโรมัน เห็นได้จากการตีความการเข้าถึงความสุขในยุคยูไดโมเนียของกรีกโบราณ หรือนักวิชาการยุคเรืองปัญญาที่คิดเรื่องแคลลูลัสความสุขขึ้นมาเพื่อวัดค่าความสุข ความทุกข์...

Read more

โลกเสมือนและเมตาเวิร์ส การศึกษาแห่งอนาคตหรือแฟชั่นทางเทคโนโลยี

          เมื่อไม่นานมานี้เทคโนโลยีโลกเสมือนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในแทบทุกแวดวง และยิ่งถูกจับตามอง เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเฟซบุ๊กประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น ‘เมตา’...

Read more

บวกเป็นพิษ ‘Toxic Positivity’

          ผมเจอหนังสือเล่มนี้ในห้องสมุด ไม่ลังเลเลยที่จะยืมมาอ่าน เพราะผมเองก็สงสัยใคร่รู้ว่าอาการเป็นพิษจากการคิดบวกจะเป็นอย่างไร อีกอย่างหนึ่งคือในโซเชียลมีเดียก็ล้วนท่วมท้นไปด้วยกระแสคิดบวก...

Read more

‘Staff-less Library’ ลองดูซิ! ถ้าวันนี้ห้องสมุดไม่มีบรรณารักษ์

          ในปัจจุบัน เทคโนโลยี Staff-less หรือเทคโนโลยีที่ผู้ใช้งานให้บริการตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพนักงาน...

Read more

Learning Neighborhood แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน หลักสูตรชีวิต ประสบการณ์นอกห้องเรียน

          ในยุคสมัยที่ทุกคนกลายเป็นพลเมืองโลกที่ตื่นตัวเรื่อง สิทธิ หน้าที่ และความเท่าเทียม...

Read more

เก็บบันไดไป… ศิลปะไม่ใช่ของสูง! พิพิธภัณฑ์ Uffizi สอนเด็กเจน Z ให้รู้จักดูงานศิลป์คลาสสิก

          เมื่อพูดถึงการเดินทางไปเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์ เด็กๆ อาจรู้สึกเข็ดขยาดเมื่อคิดว่า พวกเขาอาจจะถูกลากไปชมนิทรรศการที่เต็มไปด้วยวัตถุจัดแสดงพร้อมทั้งถูกป้อนข้อมูลมากมายไม่รู้จบ...

Read more

สร้างพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชนอย่างเข้าใจ ไปกับ แอ๋ม-ศิริพร จากคลองเตยดีจัง

          พ.ศ. 2565 งานวิจัยจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)...

Read more

แปลให้ดีในวิถีนักแปล มุมมองของ ‘ภัควดี วีระภาสพงษ์’

แปลให้ดีในวิถีนักแปล มุมมองของ ‘ภัควดี วีระภาสพงษ์’

งานแปลไม่ใช่งานลอก เบื้องหลังงานแปลที่ดีคือการทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะ ‘แปร’ และ ‘แปลง’...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก