TK Park website
TK Park website

คุยกับ ธนา อุทัยภัตรากูร สถาปนิกชุมชน‘อาศรมศิลป์’เรื่องกระบวนการออกแบบพื้นที่เรียนรู้

         หากถามว่าพื้นที่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร คำตอบคงไม่ใช่เพียงการมีอาคารสวยๆ แต่ควรจะเป็นสภาพแวดล้อมซึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสอดรับความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก ปัจจุบัน มีแหล่งเรียนรู้สาธารณะหลายแห่งที่มีเอกลักษณ์และได้รับการออกแบบโดยผ่านการรับฟังความเห็นและทำงานร่วมกับผู้ใช้งาน เช่น หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ), อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, บ้านหลวงราชไมตรี จังหวัดจันทบุรี, ห้องสมุดเก๋งเรือลอยฟ้าท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ...

‘Big Lunch’ ยิ่งกิน ยิ่งใกล้ สานสายใยชุมชนด้วยอาหารมื้อพิเศษ

          สังคมทุกวันนี้ต้องการความแข็งแกร่งจากภายใน ยิ่งโลกของเราต้องเผชิญกับความผันผวนมากมายทั้งเศรษฐกิจ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ชุมชนที่มีศักยภาพและความกลมเกลียวย่อมมีทุนตั้งต้นให้สามารถฟันฝ่ากับวิกฤตต่างๆ ได้ดีกว่าการต่างคนต่างอยู่ และอาศัยการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกน้อยลง           ในทุกเดือนมิถุนายน ทั่วสหราชอาณาจักรจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองในชุมชนครั้งยิ่งใหญ่ หรือ ‘Big Lunch’ ผู้คนมากถึง 9 ล้านคน มารวมตัวเพื่อรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่สนุกสนาน มีทั้งการแสดงดนตรีสด ...

ห้องสมุดเนเธอร์แลนด์ พื้นที่สร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้

https://youtu.be/jgi0kHjzG6w           ประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์ เคยมองว่าห้องสมุดเป็นพื้นที่น่าเบื่อ ล้าสมัย มีเพียงการนั่งอ่านหนังสือและบริการยืมคืน ซึ่งไม่สอดรับกับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลความรู้ในแบบฉบับของแต่ละบุคคล ทำให้ปริมาณการเข้าใช้งานห้องสมุดค่อยๆ ลดลงอย่างน่าตกใจ           ผู้บริหารห้องสมุดและบรรณารักษ์ จึงปรับแนวคิดและมุมมองที่มีต่อห้องสมุด ฉีกกรอบสู่กระบวนทัศน์ใหม่ เปลี่ยนบทบาทห้องสมุดให้เป็น ‘พื้นที่สร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้’ ด้วยการปรับปรุงบริการและออกแบบพื้นที่ให้หลากหลายและยืดหยุ่น แปลงโฉมอาคารเก่าที่ไม่มีการใช้งานให้กลายเป็นห้องสมุดสุดสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ ส่งเสริมกระบวนการแสวงหาความรู้และอำนวยความสะดวกให้เกิดการสร้างความรู้ ตลอดจนนำห้องสมุดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคม ...

เทคโนโลยีห้องสมุด มีไว้เพื่อแก้ปัญหางานบริการ สร้างประสบการณ์เชิงบวกกับผู้ใช้

          ห้องสมุดที่ทันสมัย-ไฮเทคในอุดมคติของคุณเป็นแบบไหน เต็มไปด้วยหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ มีอุปกรณ์อัจฉริยะให้บริการตามจุดต่างๆ สามารถเก็บข้อมูลและนำไปวิเคราะห์เพื่อสร้างบริการรูปแบบใหม่ได้ มีพื้นที่เรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน หรือมีอุปกรณ์ชาญฉลาดคอยให้บริการจนแทบจะไม่ต้องขยับตัว           สำหรับห้องสมุดใหญ่ที่มีงบประมาณพอเพียง ภาพเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นได้จริง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าห้องสมุดอีกหลายแห่งกำลังต้องสู้รบปรบมือกับสถิติจำนวนผู้ใช้งานและงบประมาณที่ลดลง ยังไม่นับการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะมีเวลาว่างน้อยลงหรือชอบเข้าถึงเนื้อหาฉบับดิจิทัลมากกว่าพาตัวเองมาที่ชั้นหนังสือ           เทคโนโลยี อาจเป็นคำตอบของการปรับตัวในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การเปิดรับเทคโนโลยีย่อมไม่ได้เกิดขึ้นเพราะต้องการให้ห้องสมุดดูทันสมัยหรือก้าวทันโลกเท่านั้น แต่เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ไม่ว่าจะเพื่อตอบรับความต้องการใหม่ หรือบริหารจัดการบุคลากรให้ตรงกับพันธกิจ ...

รื้อมรดกความคิดอาณานิคมในห้องเรียนวรรณกรรมโลก

          เมื่อช่วงกลางปี 2022 สำนักข่าว The Telegraph ของอังกฤษรายงานว่า มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์ จะปรับเนื้อหาการเรียนการสอนหลักสูตรวรรณคดี โดยถอดผลงานของ เจน ออสเตน (Jane Austen) ออก แล้วแทนที่ด้วยงานเขียนของ โทนี มอร์ริสัน (Toni ...

‘STOP READING THE NEWS’ สาระของข่าวไร้สาระ

          เริ่มต้นอย่างนี้แล้วกัน ผมไม่เห็นด้วยกับ ROLF DOBELLI ว่าเราควรหยุดอ่านข่าวโดยสิ้นเชิง           ไม่ใช่เพราะขาของผมย่ำเดินอยู่ในวิชาชีพสื่อสารมวลชนอะไรหรอก ที่ทำให้ผมต้องปกป้องผลผลิตของมัน วงการนี้มีความฟอนเฟะทั้งในระดับตัวบุคคลและสถาบันเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ หาได้สูงส่งกว่า หรือต่ำต้อยกว่า และไม่ใช่เพราะข่าวที่ผลิตกันออกมาทุกวันนี้คุณภาพเต็มล้นควรค่าแก่การเสพรับ           ROLF DOBELLI เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ จบปริญญาเอกด้านปรัชญา และเจ้าของหนังสือขายดี ‘The ...

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

https://youtu.be/loe303Hz86k          HundrED.org แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่มุ่งหวังให้มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อนำไปเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยคำนึงถึงความหลากหลายและความชื่นชอบของผู้เรียนเป็นสำคัญ           เว็บไซต์นี้มีตัวอย่างนวัตกรรมการศึกษาจากทั่วโลกนับพันรายการ ครอบคลุมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทั้งด้านทักษะชีวิต ทักษะสังคม และทักษะการงาน           TK Spark EP.7 ‘นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต’ คัดสรรนวัตกรรมที่น่าสนใจมานำเสนอเป็นตัวอย่างเพื่อกระตุ้นเติมเต็มไอเดียให้กับนักการศึกษาไทย           - ...

คุยกับ ธนา อุทัยภัตรากูร สถาปนิกชุมชน‘อาศรมศิลป์’เรื่องกระบวนการออกแบบพื้นที่เรียนรู้

         หากถามว่าพื้นที่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร คำตอบคงไม่ใช่เพียงการมีอาคารสวยๆ แต่ควรจะเป็นสภาพแวดล้อมซึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสอดรับความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก ปัจจุบัน...

Read more

‘Big Lunch’ ยิ่งกิน ยิ่งใกล้ สานสายใยชุมชนด้วยอาหารมื้อพิเศษ

          สังคมทุกวันนี้ต้องการความแข็งแกร่งจากภายใน ยิ่งโลกของเราต้องเผชิญกับความผันผวนมากมายทั้งเศรษฐกิจ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ...

Read more

เทคโนโลยีห้องสมุด มีไว้เพื่อแก้ปัญหางานบริการ สร้างประสบการณ์เชิงบวกกับผู้ใช้

          ห้องสมุดที่ทันสมัย-ไฮเทคในอุดมคติของคุณเป็นแบบไหน เต็มไปด้วยหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ มีอุปกรณ์อัจฉริยะให้บริการตามจุดต่างๆ สามารถเก็บข้อมูลและนำไปวิเคราะห์เพื่อสร้างบริการรูปแบบใหม่ได้...

Read more

‘สนิมสร้อย’ ความเป็นมนุษย์ของหญิงคนชั่ว

'สนิมสร้อย' ความเป็นมนุษย์ของหญิงคนชั่ว

‘สนิมสร้อย’ นวนิยายตีแผ่ชีวิต เลือดเนื้อ ความเป็นมนุษย์ของเหล่าหญิงคนชั่วหรือโสเภณี และผู้คนที่รายล้อมพวกเธอ-แม่เล้า...

Read more

MOST POPULAR

VIDEO

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก